Náplň (druh) práce

– Kompletné spracovanie agendy pre zabezpečenie dopravy zamestnancov,
– Komunikácia prostredníctvom všetkých dostupných médií s klientmi a s obchodnými partnermi,
– Komunikácia v cudzom jazyku podľa znalostí jazyka,
– Operatívne riešenie vzniknutých problémov počas dopravy,
– Kreatívny prístup k práci,
– Práca s Internetom,

Pracovná pozícia zahŕňa aj prácu personálneho konzultanta, ktorého náplňou práce je:

– Telefonická komunikácia v srbskom alebo chorvátskom jazyku s klientmi a ich informovanie o možnostiach uplatnenia na trhu práce
– Nábor uchádzačov pre pracovné pozície spoločnosti
– Aktívne vyhľadávanie vhodných pracovných internetových portálov, inzertných tlačovín na prezentáciu našich služieb v oblasti zamestnávania
– Inzerovanie voľných pracovných ponúk v srbskom a chorvátskom jazyku na inzertných portáloch
– Pomocné administratívne práce
– Pomoc pri zamestnávaní nezamestnaných občanov, mladých občanov, absolventov škôl, občanov dlhodobo nezamestnaných

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky

srbský – vysoká: C1 a C2

chorvátsky – vysoká: C1 a C2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Reagovať na ponuku