Náplň (druh) práce

Vypracovávanie odborných stanovísk, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie na daňovom úrade, konzultačná činnosť, vykonávanie prednášok k novelám daňových predpisov pre jednotlivé organizačné útvary v rámci daňového úradu. Monitorovanie zlyhaní daňových právnych predpisov, predkladanie návrhov a pripomienok na ich legislatívne úpravy. Pripomienkovanie návrhov interných riadiacich aktov, vzorov rozhodnutí, daňových priznaní a poučení. Spolupráca pri podávaní oznámení orgánom činným v trestnom konaní. Spolupráca pri vybavovaní žiadostí v oblasti transferového oceňovania v rámci medzinárodného zdaňovania.

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku