Náplň (druh) práce

– Komplexne koordinuje a zabezpečuje všetky administratívne a súvisiace činnosti firmy
– Zabezpečuje a vedie evidenciu a obeh pošty – došlej, odoslanej
– Vybavuje telefonické, faxovú a e-mailovú komunikáciu
– Zodpovedá za triedenie a archiváciu dokumentov
– Zastupuje firmu v oblastiach poverenia – styk s úradmi podľa potreby
– Pripravuje podklady pre obchodné stretnutia
– Pripravuje stretnutia s obchodnými partnermi
– požiadavky na nákup
– Vypracováva analýzy podľa potrieb vedenia
– Priebežne sleduje zákony, nariadenia a smernice súvisiace s jeho pracovným zaradením
– Zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a iných predpisov na pracovisku
– Zodpovednosť za personalistiku;
– Príprava ekonomických podkladov;
– Vykonávanie bežných asistentských a sekretárskych prác;
– Starostlivosť o systém kvality ISO:9001;
– Starostlivosť o odpadové hospodárstvo;
– Recepcia – uvítanie návštev a ich obsluha.

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky

anglický – pokročilá: B1 a B2

Počítače

Microsoft Outlook – elementárna

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft PowerPoint – pokročilá

Reagovať na ponuku