Náplň (druh) práce

– samostatné vykonávanie rôznorodých úloh podľa potrieb úseku riaditeľky
– registratúra – denná evidencia doručenej a odoslanej pošty
– práca v rôznych systémoch používaných na plynulý chod sekretariátu: Centrálny register zmlúv, portál uvo.gov.sk, www.slovensko.sk, Fabasoft
– spolupráca s dodávateľmi, sledovanie revízií, nájomných zmlúv
– čiastková participácia pri tvorbe projektov, podujatí
– vytváranie interných databáz
– komunikácia s vnútorným aj externým prostredím
– denná operatíva podľa potrieb úseku riaditeľky
– dôsledná evidencia dokumentov, sledovanie termínov úloh
– vykonávanie činností spojených s verejným obstarávaním tovarov a služieb
– príležitostné zastupovanie na oddelení služieb knižnice

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Reagovať na ponuku