Veda v hračkách je výstava jednoduchých experimentov a hlavolamov, ktoré sú vhodné na poznávaciu hru pre žiakov, študentov, ale aj skôr narodených návštevníkov.

Vedecka hracka letak bz-page-001Výstava obsahuje celkovo 42 exponátov, ktoré sa viažu na ukážky v rôznych druhoch literatúry (detská poézia, knihy-puzzle, časopisy, beletria, učebnice, katalógy, patenty, partitúry, fotoknihy) a v rôznych záznamoch (aj v notovom a Braillovom písme). Vedeckú podstatu exponátov približujú prehľadné manuály.

Autorkou výstavy je Beata Puobišová, predsedníčka banskobystrického OZ Vedecká hračka. Spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s OZ Vedecká hračka sa začala v roku 2007. Knižnica v tom období pripravovala program na medzinárodný festival knižníc Bibli Obraz v Ruskej federácii. V minulom roku počas Týždňa vedy a techniky bola v knižnici sprístupnená výstava More – vedecká hračka, ktorá predstavovala súbor vedeckých hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov, ktoré približujú alebo využívajú nejaký fenomén súvisiaci s morom či vodou.

Úspech výstavy inšpiroval obidve strany k spolupráci na ďalšom projekte. Beata Puobišová vytvorila pre knižnicu stálu interaktívnu výstavu Veda v hračkách, ktorá bude sprístupnená v stredu, 22. júna o 11-tej hodine v priestoroch Tvorivého centra a je k dispozícii verejnosti dvakrát do týždňa, a to v pondelok a v stredu celoročne.

Súčasťou výstavy je videoprezentácia, ktorú vytvoril Matej Kapusta, fotograf na „voľnom kolese“. Výstava zaujme individuálnych návštevníkov či vopred nahlásené skupiny. Voľné hranie je spojené s efektívnym pozorovaním, poznávaním a riešením hlavolamov. Vstup na výstavu je voľný.