Najnovšia inscenácia Mestského divadla – Divadla z Pasáže Posolstvo z inej planéty, ktorá mala premiéru 30.mája 2019 bola Akadémiou divadelných tvorcov nominovaná na Cenu Akadémie za najlepšiu inscenáciu sezóny. Hodnotiaca porota vyberala spomedzi 27 divadiel z celého Slovenska a z 40 inscenácií. Posolstvo z inej planéty sa dostalo medzi 14 inscenácií, ktoré boli nominované na Cenu Akadémie.

Inscenácia Posolstvo z inej planéty zarezonovala u členov poroty z viacerých hľadísk. Režisér v nej dokázal vytvoriť jednoduchými, čistými prostriedkami neobyčajne účinné a vysoko humánne posolstvo. „Umelecký súbor Divadla z Pasáže predstavil dramatizovanú poviedku H. Hesseho, ktorú režijne zastrešil Šimon Spišák. V pomerne jednoduchej scénografii Karela Czecha veľmi umne vyjadril emócie, ale aj fakty s ktorými bojuje súčasná spoločnosť, no aj jednotlivci. Herci a herečky vystihli filozofický odkaz inscenovanej predlohy a preniesli ho publiku celkom jednoducho prostredníctvom významových scénických obrazov, skratkou, antiilúziou a ako aj vlastným nadhľadom. Podľa hodnotiteľov sa pozitívne klady tejto inscenácie dajú vidieť najmä v režijnej práci s celým súborom a náročnou filozofickou predlohou, v jednoduchom pretlmočení vizionárskych a nie príjemných právd dotýkajúcich sa našich životov a tiež vo výnimočnom hereckom výkone Veroniky Lačnej, najmladšej členky súboru“, znelo stanovisko hodnotiacej komisie Ceny Akadémie divadelných tvorcov.

Divadlo do najnovšej divadelnej sezóny však vstupuje aj s medzinárodným projektom, na ktorom participuje s organizáciami z Fínska, Litvy a Poľska. Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Strenght of support/ Sila podpory”, ktorého cieľom je rozvíjať a posilniť spoluprácu a medziľudské kontakty medzi organizáciami a zlepšenie kvality života ľudí s postihnutím v jednotlivých lokálnych komunitách. Každá z organizácií má jedinečnú skúsenosť v trochu odlišných oblastiach, takže výmena skúseností a dobrých praktík môže pomôcť ďalej rozvíjať svoj potenciál. Projekt bude trvať 18 mesiacov, v rámci ktorých partneri projektu navzájom navštívia jednotlivé organizácie, zoznámia sa s prácou rôznorodých inštitúcií pôsobiacich v danom regióne, prípadne získajú poznatky o legislatívnom rámci v jednotlivých krajinách, jeho podobnostiach ako aj odlišnostiach.

Súčasťou prvého stretnutia bol aj 12. ročník Medzinárodného stretnutia umelcov v Elblągu (12th International Art Meetings), ktorého súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie výstavy fotografií z aktívneho repertoáru Divadla z Pasáže. Výstava potrvá do 31. januára 2020. Divadlo z Pasáže v septembri privíta partnerov na pôde svojho divadla.

Okrem týchto aktivít sa divadlo púšťa do prípravy nového autorského divadelného predstavenia, ktorého režisérkou bude Monika Kováčová. Inšpiráciou pre vytvorenie autorskej inscenácie sa stalo slovo „norma“ a jeho rozmanité estetické, kultúrne, filozofické, sociálne a právne významy. Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jej premiéra sa uskutoční 5.decembra 2019.

Diváci budú mať možnosť túto inscenáciu vzhliadnuť najbližšie 23. septembra a 14. októbra.