V historických priestoroch banskobystrickej Radnice v stredu 10. decembra uviedli do života nástenný kalendár GAMO pre rok 2015, ktorý vznikol v spolupráci GAMO a.s. so Základnou umeleckou školou Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

gamo1V kalendári dostala priestor fantázia detí, ktoré pod odborným vedením pedagógov vytvorili práce na tému Videnie sveta informačných technológií očami detí – srdce počítača, počítač a ja, počítač budúcnosti, počítač v mojej hlave, ako využívam počítač…

Na uvedení kalendára sa zúčastnil generálny riaditeľ GAMO a.s.  Vladimír Demčík, člen predstavenstva Ján Lichvár a ďalší zástupcovia GAMO a.s., ako aj  riaditeľka ZUŠ J. Cikkera Eva Beňačková, pedagógovia výtvarného odboru a, samozrejme, nádejní výtvarníci, autori diel vystavených v priestoroch Radnice už od začiatku decembra.

Myšlienka na vzájomnú spoluprácu pri tvorbe nástenného kalendára vznikla vo firme GAMO, ktorá sa v posledných rokoch snaží prezentovať vlastnými a jedinečnými nástennými kalendármi. Nástenný kalendár je pre firmu významným prvkom reklamy a príležitosťou prezentovať svoju značku a identitu v spojitosti s umením. Možnosť prezentovať sa v kalendári dostalo tentoraz 13 talentovaných detí. Zástupcovia GAMO, za asistencie pedagógov výtvarného odboru, vyberali z viac ako stovky prác detí vo veku od 6 do 14 rokov. Kalendár graficky spracovala Adriána Koscelníková, ktorá pedagogicky viedla aj viacero detí.

gamo6Všetkým deťom, ktoré sa zapojili do projektu, poďakoval člen predstavenstva GAMO Ján Lichvár a riaditeľka ZUŚ J. Cikkera Eva Beňačková. Poďakovanie patrí, samozrejme, aj pedagógom výtvarného odboru, pod ktorých vedením vznikli zaujímavé výtvarné práce. Trinásť autorov a autoriek kresieb vybraných do kalendára dostalo darčeky. Hlavnú cenu – tablet, získala dvanásťročná Dominika Badúrová, ktorej kresba zaujala natoľko, že sa objaví na novoročných pozdravoch GAMO a.s.

Príjemnú predvianočnú atmosféru slávnostného „kalendárového“ večera dotvorili hudobné vstupy v podaní študentov ZUŠ, gitarového dua Adam Koubek a Adam Bulla, pod pedagogickým vedením Miroslava Gregušku.

Kalendár GAMO 2015 je zhmotnením myšlienky podpory a rozvoja talentu detí v regióne. Každý list kalendára má v sebe poslanie zanechať v nás jednoduchý odkaz – pozrieť sa na informačné technológie cez inšpiráciu a tvorivosť, zmeniť svoj pohľad na technológie, vrátiť sa do detských čias a nechať pracovať svoju fantáziu.