Občianska platforma Nie v našom meste v spolupráci s Centrom komunitného organizovania, Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a nadáciou Ekopolis organizujú 27. a 28. novembra 2019 v poradí už 6. ročník medzinárodného diskusného fóra o ľudských právach HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození? 

Human Forum 2019 sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa uskutočnia v priestoroch  Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, v historickej Radnici mesta, v Múzeu SNP, v Záhrade CNK aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov. 

„Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredná a východná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné? Znamená to, že nám už nezáleží na tom, kto nás bude reprezentovať? Alebo to svedčí o strate dôvery v politikov a znechutení občanov z politického diania? Prečo rastie podpora antisystémových a extrémistických strán a hnutí? Ako inak chceme zabezpečiť chod demokratickej spoločnosti, keď nevyužívame jej elementárny nástroj – slobodné voľby?” pýta sa koordinátorka organizačného tímu Human Forum Csilla Droppová

Cieľom podujatia Human Forum nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Na fórum sú prizvaní zástupcovia a zástupkyne občianskych organizácií, hnutí, iniciatív aj neformálnych skupín, ale aj žurnalisti/ky a odborníci/čky na občiansky sektor, ktorí pôsobia na Slovensku aj v zahraničí. Práve preto organizačný tím vyzýva všetkých, ktorí dokážu nad témou uvažovať, kriticky myslieť a diskutovať, k účasti na tomto podujatí medzinárodného významu. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

„Občianska platforma Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia Human Forum, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami,” uvádza koordinátorka platformy Martina Strmeňová.

Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici bude súčasťou podujatia opäť je ekumenická bohoslužba, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Súčasťou fóra bude aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora. Vlani cenu získal Fedor Gál a predtým Jana Dubovcová. Takisto tento rok budú v programe aj témy vzdelávania a aktivity pre školy. Budeme diskutovať aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti a k využívaniu svojho volebného práva – slobodne voliť a byť volený.

Kompletný program bude zverejnený na webe.

Partnermi Human Forum 2019 sú Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémia umení, Artforum a Záhrada CNK. Podujatie sa koná bez nároku na poplatok, organizátori počas oboch dní konania Human Forum zabezpečujú občerstvenie.