Každé druhé nedeľné letné popoludnie Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom pripravilo pre svojich návštevníkov osvieženie vo forme koncertov vážnej hudby s názvom „Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu“. Na 8. augusta 2010 pripadá už tretí koncert tohto cyklu komorných koncertov.

Na koncerte v Thurzovom dome sa predstavia Jakub Stračina (kontrabas), Adam Stráňavský (klavír), Branislav Bielik (violončelo).

Jakub Stračina ukončil tretí ročník Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v kontrabasovej triede Roberta Ragana. Aktívne sa venuje hre v na kontrabas v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako člen orchestra, okrem toho sa venuje aj jazzovej hudbe a je člen komorného zoskupenia hrajúceho argentínske tango A.Piazzollu ,,Piazzolla para siempre.” Medzi jeho najväčšie úspechy patrí druhé miesto na Medzinárodnej súťaži kontrabasistov v Brne.

Adam Stráňavský je študent druhého ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v triede Mgr.art Aleša Solárika. Venuje sa činnosti sólovej a aj komornej, najmä v duu s Andrejom Turčinom (husle), ktoré sa špecializuje na hru sonát pre husle a klavír. V roku 2010 získal tretie miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na klavír.

Branislav Bielik od detstva hrá na violoncello a na konzervatóriu pracoval pod vedením Mgr.Art Daniely Szeghö. V roku 2005 získal na súťaži slovenských konzervatórií tretie miesto. Je študentom violoncellového virtuóza prof. Jozefa Podhoranského na AU v Banskej Bystrici.

Na koncertoch počas leta sa predstavia poslucháči hudobných odborov. Ďalšie koncerty v rámci hudobného leta sa uskutočnia 22. 08. (duo A. Turčin -husle a A. Stráňavský -klavír) a 12. 09. 2010 vždy o 16.00 v sále sakrálneho umenia Thurzovho domu, vstupné je 1 €.