Problém s prístupom ku katolíckemu cintorínu v centre mesta z jeho hornej strany, si vodiči všimli najmä počas Dušičiek. Mesto pristúpilo k zjednosmerneniu ulice Alexandra Matušku z dôvodu sťažností tamojších obyvateľov.

cintorin dusickyHorný prístup využívali nielen tí návštevníci cintorína, ktorí majú svojich pozostalých v tejto časti, ale aj tí návštevníci, ktorí sa chceli vyhnúť platenému parkovaniu v historickej zóne mesta. Pri hornom vstupe,  nachádzajúcom sa za hasičskou stanicou, sa ale nenachádza spevnená parkovacia plocha a vodiči tak parkovali na trávniku prípadne doslova blate. Autá preto následne znečisťovali celú ulicu, čo vyvolalo reakciu jej obyvateľov. Z tohto dôvodu došlo ešte pred Dušičkami k osadeniu zákazovej značky. Za oficiálny vstup do cintorína sa považuje brána v areáli Mestského hradu od Moyzesovho námestia.

„Situácia tu bola počas Sviatkov všetkých svätých a Pamiatky zosnulých kritická. Nepríjemná a nevyhovujúca pre návštevníkov cintorína a aj pre obyvateľov priľahlých ulíc,“ uviedol v nedávnej interpelácii poslanec MsZ Milan Lichý z Banskobystrickej alternatívy. Nezaradený poslanec Martin Turčan navyše poukázal na snahu vodičov napriek tomu parkovať v okolí, čím sťažujú miestnu dopravnú situáciu.

„Vozovka nemá potrebné dopravnotechnické parametre, ktoré by vyhovovali na účely hromadného využívania pri pohreboch a sviatkoch. Absentuje tiež zodpovedajúca spevnená plocha resp. parkovisko, kde by bolo možné otáčanie a odstavovanie vozidiel. Umožnením vjazdu za súčasných podmienok a v prípade nepriaznivého počasia by sa situácia bola ešte kritickejšia a nevyhovujúcejšia,“ uvádza v stanovisku na interpeláciu Milan Ozdinec, vedúci oddelenia dopravných stavieb MsÚ v Banskej Bystrici.

Budúce využívanie horného vchodu cintorína by bolo podľa úradu opodstatnené len kvôli imobilným občanom, ale podmienené by bolo stavebnými úpravami a vybudovaním spevnených plôch.