Od minulého týždňa, až do 30. novembra je možné hlasovať za tohtoročné projekty zapojené do participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Hlasovanie prebieha aj tento rok výlučne osobnou formou, a to v priestoroch Informačného centra v Radnici (Námestie SNP 1) a v Klientskom centre Mestského úradu (Československej armády 26).

Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek 15 rokov, má trvalý či prechodný pobyt v Banskej Bystrici, alebo v meste pod Urpínom študuje.

Záujemcovia si vyberajú z ôsmich projektových návrhov, pričom svoj hlas môžu udeliť jednému a maximálne štyrom projektom. Tie, projekty, ktoré získajú najviac hlasov budú v roku 2022 zrealizované vďaka vyčlenenej sume v mestskom rozpočte vo výške 40 000 eur.

Zoznam zapojených projektov:

  • 100 nových stromov pre Banskú Bystricu
  • Teqball – nové športové prvky pre mesto
  • Fitness a workout ihrisko v komunitnej záhrade
  • Revitalizácia parčíka cisárovnej Sissi – záchrana historických smútočných líp (Medený hámor)
  • Osadenie cyklostojanov na Námestí SNP
  • Radvanská záhrada
  • Zo „smetiska“ na ihrisko II
  • Urpínske serpentíny III – promenáda, múrik, lavičky

Bližšie informácie sa o jednotlivých projektoch sú dostupné v online prezentácii.