Ak chcete pracovať v nadnárodne pôsobiacej spoločnosti,  nemusíte cestovať za prácou do Bratislavy. V Harmanci pri Banskej Bystrici sídli spoločnosť s takmer 200-ročnou tradíciou výroby papierenských produktov, dodávajúca výrobky do celého sveta, ktorá aktuálne rozširuje rady zamestnancov.

SHP HarmanecZ lokálneho papierenského závodu v Harmanci sa dlhodobým pôsobením stala skupina SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group). K papierňam pri Banskej Bystrici do jednej skupiny spoločností pribudli závody v Slavošovciach, SHP Celex v Banja Luke (Bosna a Hercegovina), SHP Intim Papir na Istrii, a tiež obchodné zastúpenia v ďalších krajinách Európy. SHP Group dnes zastrešuje osem spoločností v šiestich krajinách Európy s výrobou prekračujúcou 100 tisíc ton papiera ročne.

Skupina SHP Group príkladne čerpá zo svojej tradície. Dlhodobé pôsobenie jednotlivých závodov tak aj pre zákazníkov skupiny predstavuje istotu a stabilitu. Bez inovácií a investícií do zlepšovania výrobného procesu by si však skupina nevystačila. Spoločnosti našej veľkosti nemôžu zaspať dobu, ktorá sa neustále mení a prináša stále niečo nové. Aj my sa neustále zamýšľame nad zlepšovaním výkonnosti našich prevádzok, pozorne sledujeme vývoj trhu a prehodnocujeme portfólio našich   produktov. V neposlednom rade budujeme silné tímy zamestnancov. Je prioritou skupiny mať správnych ľudí na správnych miestach,uviedol generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund.

Harmanec dnesPrijímame rôzne spektrum zamestnancov, od pracovníkov výroby – výrobní operátori na spracovateľských linkách a logistiky – manipulanti na vysokozdvižných vozíkoch, cez špecialistov v oblasti nákupu, financií, predaja, výskumu a vývoja, IT a logistiky, až po ľudí pôsobiacich v administratíve. Našim zamestnancom ponúkame silné zázemie, stabilitu dlhoročne pôsobiacej spoločnosti a niekoľko zamestnaneckých benefitov,“ hovorí Group HR Manager Katarína Sumráková.

Zamestnanci SHP Harmanec sú tiež najväčšími propagátormi značky Harmony, ktorým spoločnosť rozdáva produktové novinky, a tiež majú možnosť zakúpiť si produkty svojej firmy za zvýhodnené ceny v podnikovej predajni. Keďže skupina prijíma zamestnancov priebežne, ponúka možnosť kedykoľvek zaslať životopisy na emailovú adresu: zivotopisy@shpgroup.eu.