Portál BBonline.sk vám v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici bude už od tohto dňa pravidelne prinášať historický kalendár regionálnych osobností nášho kraja. Pravidelne si v ňom budete môcť prečítať, ktoré osobnosti, v minulosti žijúce alebo pôsobiace v Banskej Bystrici a blízkom okolí, budú v aktuálny deň sláviť výročie. Spoznajme tak osobnosti, ktoré možno nie sú až tak známe, no zaslúžili sa o rozvoj nášho mesta.

Ján Gallas (1890 – 1970)

120. výročie narodenia

Ján Gallas sa narodil 12. 10. 1890 v Hladovke. Bol rímskokatolícky kňaz, misionár a pedagóg. Teologické študium si doplnil v Banskej Bystrici. Redaktor časopisu Apoštolát. Ľudový misionár, pedagóg, profesorhomiletiky a katechetiky na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Banskej Bystrici (1941). Správca katedrálneho Kostolasv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (1944). Gallas umrel v Beckove 18. 03. 1970.

František Knezl (1908-1960)

50. výročie úrmtia

František Knezl sa narodil 07. 09. 1908 v Nitre. Vyučil sa za stolára v Nitre, študoval na Medzinárod. leninskej škole v Moskve. Do r. 1945 robotník na rozličných miestach, neskôr pôsobil v straníckych funkciách, vo verejnej správe, v r. 1951-1953 riaditeľ n.p. Smrečina BanskáBystrica. Príslušník ženijných jednotiek medzinár. brigád v Španielsku (1936-1939), 1. tankovej brigády čs. vojska vo Veľkej Británii (1943-1945). Poslanec NZ a SNR. Nositeľ viacerých vyznamenaní. Knezl zomrel v Bratislave 12. 10. 1960.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…