Gorkého ulica sa nachádza na Fončorde, medzi ulicami Wolkerova a Okružná. Svojim vzhľadom veľmi pripomína dedinu.

Najmä na jar je veľmi pekná a fotogenická pre jej veľmi veľa farebne rozkvitnutých stromov. Blízko sa nachádza aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Nachádzajú sa na nej zväčša rodinné domy a je jednou z kratších ulíc v našom meste. Nesie meno po ruskom spisovateľovi Maximovi Gorkom.

Maxim Gorkij bol bol ruský spisovateľ, dramatik, publicista, básnik a revolucionár. Sovietska literárna kritika jeho tvorbu charakterizovala ako východisko socialistického realizmu. Do literatúry sa zapísal koncom 19. storočia romantickými poviedkami z prostredia kočovných cigánov (Makra Čudra, Starena Izergiľ). Ich ideou bola hrdosť a voľnosť jednoduchého človeka. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad román Matka, divadelná hra Meštiaci či Na dne, alebo autobiografické prózy Detstvo, Do sveta a Moje univerzity.

Na začiatku 20. storočia bol Maxim Gorkij jedným z najvýznamnejších predstaviteľov ruskej radikálnej demokratickej, realisticky orientovanej literatúry. Začal písať romány a drámy a literárne sa presúval k širšej sociálnej kritike (Foma Gordejev, Tri, Meštiaci, Na dne, Letní hostia, Deti slnka). Jeho hra Na dne dobyla svetovú scénu, napríklad v nemeckom Berlíne mala okolo 500 repríz.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.