Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola sa minulý týždeň stretol s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Marianom Kotlebom.

P1060867 - cesta na prsiansku terasu, prsany, kremnickaStretnutie, ktoré inicioval primátor, malo za cieľ nájsť spôsoby a možnosti spolupráce mesta a kraja pri riešení problémov spojených najmä s dopravou v meste a jeho okolí. Mnohé z týchto problémov nie je možné riešiť len na úrovni mesta. Jedná sa najmä o otázky  ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú v správe Banskobystrického samosprávneho kraja a nachádzajú sa v dotyku s mestom Banská Bystrica. Témou stretnutia bola aj komunikácia na Pršiansku terasu.

„Vnímal som potrebu komunikovať s vedením kraja o problémoch, ktoré trápia našich obyvateľov. Verím, že aj vďaka tomuto stretnutiu pochopil, nakoľko dôležité je pre nás riešiť situáciu s dopravou v okolí mesta a že naša spolupráca v tejto oblasti je pre mesto, ale aj pre región, zásadná,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Marián Kotleba sa po stretnutí pre BBonline.sk k ceste na Pršiansku terasu vyjadril jasne: „Cesta na Pršiansku terasu je mestská komunikácia, ktorú malo mesto dobudovať v čase, keď schvaľovalo investorom a developerom investičnú bytovú výstavbu. Momentálne neexistuje žiadna oficiálna zmluva medzi mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorá by riešila spoluúčasť BBSK na tomto projekte.“

Mnohých Banskobystričanov ale zaujíma aj dostavba privádzača na rýchlostnú cestu R1 z Karlova. „Čo sa týka takzvaného malého severného obchvatu prebiehajú technické procesy stavby, vrátane povoľovacích konaní. Ak  nenastanú žiadne komplikácie mali by byť ukončené v decembri 2014,“ doplnil Marián Kotleba.