Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského si tento týždeň pripomenulo 35-ročné jubileum svojho vzniku.

Ilustračné foto: gjgt.sk

Pri príležitosti výročia školy sa uskutočnila slávnostná akadémia v aule Obchodnej akadémie.  V programe, ktorý pripravili profesori, študenti a priatelia školy bol zastúpený spev, tanec, hudba či bojové umenie a  parkourové skoky.

Okrem bývalých profesorov a žiakov boli prítomní aj významní hostia ako viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová, prednosta Krajského školského úradu Tibor Maťaš a bývalý riaditeľ školy Ladislav Topoľský, ktorý je v súčastnosti podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tatiana Paľová, riaditeľka gymnázia, otvorila akadémiu príhovorom a následne pár slov povedali prítomní hostia. Nasledoval krst kroniky školy, krstnými rodičmi sa stali Maťaš Tibor a Ladislav Topoľský. Následne z nej bolo prečítaných niekoľko riadkov a program sa rozbehol na plné obrátky.

Škola dostala k svojmu zrelému veku darček – tortu v tvare kroniky a symbolickú sviečku na nej sfúkla pani riaditeľka. Po kultúrnom programe sa hostia a profesori pomaly presunuli na malé posedenie, kde spomínali na roky prežité v tejto škole.