V rámci Mesiaca Frankofónie a pri príležitosti 30. výročia vzniku Alliance Française Banská Bystrica zavíta do Banskej Bystrice francúzsky klavírny virtuóz Maxime Zecchini.

Maxime Zecchini je prvým francúzskym klaviristom, ktorý získal titul na prestížnej Incontri col Maestro Academy v Imole (Taliansko). Je víťazom mnohých medzinárodných klavírnych súťaží a držiteľom významných hudobných ocenení. Pravidelne koncertuje na francúzskych, ale aj svetových festivaloch v Južnej Afrike, Rusku, Číne, Japonsku či Austrálii. V roku 2021 sa prvýkrát predstaví aj v preslávenej Carnegie Hall v New Yorku.

Vďaka dlhodobej spolupráci Stredoslovenského múzea s Akadémiou umení v Banskej Bystrici úspešný francúzsky virtuóz Maxime Zecchini vystúpi v historických priestoroch Thurzovho domu. Genius loci jednej z dominánt bystrického námestia v spojení s umením klavírneho majstra sú prísľubom výnimočného zážitku.

„Činnosť organizácie Alliance Française je v našom meste dlhodobo priam hmatateľná a aj my si vážime jej odkaz a prínos pri rozvíjaní medzikultúrneho dialógu. Sme radi, že sa tento rok naše múzeum vďaka spolupráci s Akadémiou umení zapojí do osláv mesiaca frankofónie a prispeje k slovensko-francúzskej spolupráci, ktorá sa tiahne našimi dejinami. Alliance Française zároveň blahoželáme k okrúhlemu výročiu a veríme, že ich zaujímavý program pritiahne nových návštevníkov aj do Stredoslovenského múzea,“ uviedol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Výnimočný sólový koncert Maxime Zecchiniho s podtitulom Od Mozarta ku muzikálnej komédii dneška sa uskutoční v piatok 13. marca o 18:00 h v Thurzovom dome. Vstupné na koncert je 2 € (1 € pre členov Alliance Française Banská Bystrica), no kapacita miest je obmedzená.  Vstupenky si rezervujte v Thurzovom dome na Námestí SNP (tel.:048/412 58 97).