FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v spolupráci so Sisou Sklovskou, Montyho divadlom a ďalšími umelcami usporiadali vo štvrtok 2. septembra na nádvorí pamätníka SNP v Banskej Bystrici Koncert vďaky zdravotníkom.

Nemocnice a umelci sa týmto gestom chceli verejne poďakovať banskobystrickým, aj ostatným zdravotníkom, za ich obetavú prácu počas vypätých mesiacov pandémie, kedy nasadili vlastné zdravie a svoj čas od rodín pre pacienta a nemocnice tak, aby zachraňovali životy pacientov a nemocniciam pomáhali udržať prevádzku a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na čo najvyššej úrovni.

„Na ponuku uskutočniť koncert vďaky zdravotníkom pre tri Banskobystrické nemocnice som bez váhania povedala áno. V prvom rade ma k Banskej Bystrici viaže nie len osobné puto kedy tu na pamätníku SNP dlhé roky pôsobil môj otec, ale i skutočnosť, že Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta mi v živote pomohla nie raz. Najskôr keď sa postarali o môjho ocka, dnes, za čo patrí všetkým veľká vďaka, sa príkladne starali a starajú aj o moje zdravie. Bez nich by som tu dnes nestála. Keď mi môj asistent Martin Dubníček, pre ktorého to dnes bol režijný debut, predstavil myšlienku Koncertu vďaky pre zdravotníkov, ihneď sme oslovili mojich priateľov umelcov Štefana Skrúcaného, Otokara Kleina, zoskupenie Gioia, Patrika Vyskočila, kapelu Patejdl Tribute, ktorí všetci svorne povedali áno, ideme. Je mi nesmiernym potešením, že spoločne s kolegami umelcami som mohla takto verejne poďakovať za ich obetavú a náročnú prácu v ozaj neľahkej dobe pandémie,“ vyznala sa spevácka diva Sisa Sklovská.

„Myslím si, že je veľmi dôležité neustále pripomínať, že nemocnice a zdravotníci boli posledný rok a pol vystavení obrovskému tlaku a často museli siahať skutočne až na dno svojich možností. Ako riaditeľka nemocnice môžem potvrdiť, že sme si museli prejsť rôznymi náročnými procesmi a zmenami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Koncert bol vyjadrením obrovskej vďaky a rešpektu našim kolegom za všetko, čo pre svojich pacientov urobili a robia,“ vyjadrila dôvody usporiadania podujatia Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti náročná práca, odhliadnuc od pandémie, a byť zdravotníkom je poslanie, nie povolanie. Vyžaduje si celého človeka – od prístupu, cez vedomosti, praktické zručnosti, empatiu, až po nasadenie a obetavosť. Toto všetko sa v mesiacoch nedávno minulých len viac vynorilo na povrch. Akoby sme si to všetci až teraz uvedomili. Teraz, keď slovo „zdravie“ nadobudlo akýsi iný rozmer. Zamestnancom Detskej nemocnice patrí poďakovanie o to viac, že prvú aj druhú vlnu pandémie zvládli na výbornú v procese rekonštrukcie nemocnice. V období, kedy bežná prevádzka podliehala zmenám kvôli stavebným prácam. Bolo to nesmierne náročné obdobie, ktoré nás preverilo tak po odbornej, ako aj po ľudskej stránke. Ja úprimne ďakujem všetkým za ich každodennú prácu a kus seba samého, ktorý v nemocnici nechávajú,“ priblížil Juraj Gallo, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

„Hoci pôsobím na čele špecializovaného srdcovo-cievneho ústavu len krátko, mojej pozornosti neunikla jedna úžasná vec, ktorá v dnešnej ‚modernej‘ dobe nie je vôbec samozrejmosťou: Obrovská súdržnosť, spolupatričnosť, srdečnosť a ľudskosť kolektívu pracovníkov nášho ústavu, ktorý svojou starostlivosťou o pacientov ukazuje jedno veľké srdce. Som presvedčený, že iba takýto kompaktný celok ľudí dokáže svojou odbornosťou a profesionálnym prístupom zvládnuť tie najkritickejšie situácie, akou covidové obdobie nesporne bolo. Ich skutočnou hybnou silou bola práve ich ľudská tvár. Preto som sa rozhodol participovať na tomto koncerte a vyjadriť tým svoj obdiv a úctu každému jednému z nich,“ ozrejmil spoluúčasť Pavel Bartošík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica.

Na koncerte sa zúčastnilo približne 600 zdravotníkov uvedených zdravotníckych zariadení, ktorí slúžili najmä na covidových oddeleniach. Zároveň nemocnice pozvali aj zástupcov inštitúcii, ktoré im boli počas pandémie oporou a poskytli im pomoc.

„Chcela by som sa ešte v mene nás, nemocníc, poďakovať aj štátnym inštitúciám, ktoré nám počas pandémie boli veľmi nápomocné, či už to bolo Mesto Banská Bystrica, armáda, polícia, hasičsky zbor, Banskobystrický samosprávny kraj a ďalší, ako aj umelcom, vďaka ktorým sa mohli lekári, sestry, či sanitári na chvíľu odpútať od nemocničného prostredia a oddýchnuť si,“ dodala Miriam Lapuníková.

Počas koncertu bola vyhlásená zbierka na podporu zdravotníkov všetkých troch zdravotníckych zariadení. Každý, kto by chcel takouto formou vyjadriť vďaku zdravotníkom má možnosť prispieť priamo na účet verejnej zbierky – SK83 8330 0000 0028 0179 0152. Podrobnosti o zbierke sú uverejnené na stránke www.adra.sk.

Vyzbierané financie použijú nemocnice na zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov, alebo na regeneráciu ich pracovných síl.