Uplynulý víkend bol v Ponikách venovaný folklóru, ľudovej hudbe a zachovávaniu tradícií predkov. Bohatý kultúrny program tamojšieho festivalu folklórnych súborov bol tentokrát výnimočný tým, že sa niesol v duchu tradičnej svadby.

11638721_10203855979994533_1758236925_oFolklórny festival Zdola ponickýho mlyna tento rok ozvláštnila tradičná svadba. Tá bola súčasťou programu v súvislosti so štyridsiatym výročím filmového spracovania ponickej svadby pred štyridsiatimi rokmi Ľubou Pavlovičovou-Bakovou, zakladateľky Lúčnice, ktorá časť mladosti prežila v Ponikách a tunajšie folklórne tradície ju sprevádzali celým jej životom.

Vďaka tejto spomienke v obci neďaleko Banskej Bystrice ožili tradičné ohlášky, svadobný krojovaný sprievod s mladuchou, ženíchom i starejším. Tejto svadby sa tentokrát zúčastnilo, podobne ako pred štyridsiatimi rokmi, množstvo domácich, ktorí oprášili svoje pôvodné kroje. Avšak do rodnej obce sa vrátilo aj množstvo rodákov z rôznych častí Slovenska i sveta. Sobotňajší program vyvrcholil v športovom areáli v Horedoliní vystúpeniami folklórnych súborov Poničan, Vikartovčan a Mladosť. V nedeľu sa potom uskutočnil každoročný detský folklórny festival. Súčasťou podujatia bola aj výstava Poniky – okno do minulosti, ktorá na fotografiách priblížila tradície, architektúru a každodenný život obyvateľov Poník v 20. storočí.