V najbližších dňoch začnú v banskobystrickej mestskej hromadnej doprave jazdiť ďalšie nové autobusy. Ide o 14  nízkopodlažných vozidiel značky Irisbus Citelis. Vozidlá sú vybavené motormi s ekologickým  pohonom na zemný plyn (CNG). Autobusy dnes popoludní slávnostne odovzdali do užívania cestujúcej verejnosti, za prítomnosti dopravcu SAD Zvolen, primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu, zástupcov Dopravného podniku mesta Banská Bystrica a výrobcu autobusov.

Dopravca SAD Zvolen, ktorý realizuje mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici, pokračuje v trende ekologizácie verejnej dopravy. V roku 2006 zakúpil pre Banskú Bystricu z vlastných prostriedkov 41 nových autobusov, v tej dobe spĺňajúcich ekologickú normu Euro 3. Od roku 2009 sa v Banskej Bystrici začalo nové obdobie ekologizácie MHD. V uvedenom  období uspel dopravca SAD Zvolen v projekte pod názvom Ekologizácia verejnej dopravy v Banskej Bystrici, realizovanom cez Operačný program Životné prostredie na Ministerstve životného prostredia SR. Do prevádzky bolo zaradených  až 15 nízkopodlažných autobusov s pohonom na zemný plyn. O dva roky neskôr bol Dopravný podnik mesta Banská Bystrica rovnako úspešný v podobnom projekte a doplnil systém MHD v meste o 19 nových nízkopodlažných trolejbusov značky SOR.

Do tretice sa v tomto roku dopravcovi SAD Zvolen podarilo úspešne realizovať aj projekt Zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom plynofikácie verejnej dopravy v meste Banská Bystrica. Jeho výsledkom je spomenutých  14 nových kĺbových vozidiel na ekologický pohon CNG, z ktorých hodnoty Európska únia zaplatila až 95 percent. „Tieto autobusy budú nasadené z titulu svojej zvýšenej kapacity na najvyťaženejšie linky v rámci mesta. Predovšetkým zo sídliska Sásová smerom do mesta a s prepojením až do Radvane,“ priblížil riaditeľ dopravného úseku SAD Zvolen Marek Modranský.

Úspešné projekty prispeli k  výraznej obnove vozidlového parku, pričom počtom 48 ekologických vozidiel a priemerným vekom vozidiel len 2,23 roka, dosahuje Banská Bystrica jednu z prvých priečok  v ekologizácii a modernizácii MHD na Slovensku. „Projekty ekologizácie znamenajú pre Banskú Bystricu nielen skvalitnenie vozidlového parku a vyšší komfort pre cestujúcich, ale najmä zlepšenie ovzdušia v meste a okolí. Výsledkom je aj finančná úspora v rozpočte samosprávy dosahujúca takmer 17 miliónov eur,“ dopĺňa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Spoločnosť SAD Zvolen vykonáva verejnú autobusovú dopravu na takmer 70 percentách  územia Banskobystrického kraja. Vozidlový park tvorí až 550 autobusov, ktoré najazdia ročne  30 miliónov km. Autobusy s ekologickým pohonom na zemný plyn prevádzkuje v mestách Banská Bystrica (29 ks), Zvolen (25 ks) a v prímestskej doprave v okolí týchto miest v počte do 40 vozidiel.  Celkovo v Banskej Bystrici jazdí 70 vozidiel.