Na banskobystrickom Námestí SNP po skončení Radvanského jarmoku kultúra nevymizla. Banskobystrický Montmartre vás donúti k opätovnému pozastaveniu sa v centre mesta.

Maliari sú rozložení priamo po rôznych kútoch Námestia SNP, priamo v jeho strede zas rezbári pracujú na drevených sochách, ktoré budú znázorňovať napríklad aj významné osobnosti mesta a neskôr dotvoria Lazovnú ulicu. Podujatie trvá celý týždeň a okrem umelcov je každý večer pripravený aj kultúrny program. V stredu budete môcť buď na Námestí SNP alebo Námestí Štefana Moyzesa zažiť rockový večer, štvrtok bude patriť už tradičnému banskobystrickému podujatiu autorského čítania poézie Ars Poetica Neosoliensis a dotvoria ho aj vystúpenia Dua Antico moderno a ukážky z muzikálu Rámajána. V piatok od 19-tej bude pre zmenu pripravený večer venovaný muzikálom. Umelcov nájdete v centre každý deň od 10.00 do 17.00 h. Program nájdete v plagáte tu…