Nová stála expozícia s názvom Tranzithistory, umiestnená v unikátnych priestoroch Thurzovho domu, vizuálne príťažlivou formou prevedie návštevníka históriou v jej originálnej aj inovatívnej podobe. Obsahuje viac ako dvetisíc zbierkových predmetov, dobových dokumentov, interaktívnych hračiek a moderných vizuálnych prvkov.

Dve podlažia a jedenásť kompletne vynovených miestností, z ktorých každá poskytuje iný, atraktívny zážitok. Nová stála expozícia Tranzithistory v Thurzovom dome v Banskej Bystrici má ambíciu byť výkladnou skriňou nielen Stredoslovenského múzea ale celého kraja. Do jej zriadenia investoval Banskobystrický samosprávny kraj 540 650 eur, ďalšími viac ako 100-tisíc eurami prispel Fond na podporu umenia a viac ako osemtisíc eur Stredoslovenské múzeum z vlastných zdrojov.

„Nová expozícia je premyslene rozdelená a koncipovaná tak, aby návštevníkovi poskytla priestor pre plnohodnotné trávenie času. Posúva nás od lokálneho k regionálnemu – teda od unikátneho priestoru Thurzovho domu, v ktorom sa nachádzame, až k prezentácii kraja. Tiež venuje priestor myšlienke obchodu a obchodných ciest, ktoré boli pre náš región nesmierne dôležité,“ hovorí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter s tým, že župa do obnovy Thurzovho domu od roku 2019 systematicky investovala celkovo viac, ako 1,5 milióna eur.

Expozícia predstavuje viac ako dvetisíc zbierkových predmetov, dobových dokumentov, interaktívnych hračiek a moderných vizuálnych prvkov.

Život uhliarov, historický nábytok aj otvorený depozitár

V rámci expozície Tranzithistory sa tak návštevníci vydajú napríklad na Cesty prospektorov, kde si v špeciálnych, na mieru vyrobených vitrínach, pozrú minerály a nerasty, polovýrobky a hotové výrobky z nich. Na Riečnych cestách spoznajú životy drevorubačov, uhliarov a pltníkov pôsobiacich v regióne, ale ocitnú sa tiež v „dámskom“ šatníku a „pánskom“ salóniku s prekrásnym historickým nábytkom a porcelánom v expozičnej miestnosti Cesty k mestu. Veľkým lákadlom bude dozaista aj Otvorený depozitár, ktorý odkrýva tajomný svet múzea za zavretými dverami, do ktorých nemá bežný návštevník prístup.

„Veľmi ma teší, že sa nám podarilo pripraviť odborne na úrovni a prezentačne atraktívne celkom novú expozíciu, ktorá v sebe zahŕňa moderné prvky, využíva interaktívnosť a technológie. Aj pri zmodernizovaní múzea však na prvé miesto jednoznačne kladieme hodnotu, význam a potenciál reálnych zbierkových predmetov, ktorých máme v múzeu celkovo vyše 190-tisíc. Tým sa radíme medzi najväčšie a najdôležitejšie múzeá na Slovensku. Túto pozíciu by sme preto chceli posilniť aj novou stálou expozíciou Tranzithistory, ktorá v tomto priestore v posledných rokoch tak citeľne chýbala,“ povedal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Jedinečný priestor

Východiskovým bodom, ale zároveň aj cieľom novej stálej expozície Tranzithistory, je história Banskej Bystrice a jej okolia. Mesta, ktoré sa stalo strediskom banskej činnosti a obchodu s meďou. Mesta, ktorého meno presiahlo hranice dnešného kraja, Slovenska ale i Európy.

„Na expozícii sme pracovali od leta 2019, kedy bol predstavený jej ideový návrh. Viaceré naše zbierkové predmety boli v súvislosti s ich novým umiestnením a prezentovaním odborne reštaurované, vzniknutý jedinečný priestor ponúka možnosť spoznávať históriu trochu inak, ako je bežným zvykom. Expozícia vytvára prostredie bohaté na podnety, v ktorom môže prebiehať výučba histórie, regionálnych dejín aj geografie pre základné a stredné školy, či formou prednášok môže osloviť aj väčšie publikum. Odborne, atraktívne a interaktívne tak vraciame do Thurzovho domu život,“ hovorí hlavná koordinátorka prípravy expozície a vedecká tajomníčka múzea Vladimíra Luptáková.

Bezbariérové výstavy

Thurzov dom je jednou z najkrajších a najvýznamnejších architektonických pamiatok a pýchou námestia SNP v Banskej Bystrici. Radí sa k najstarším zachovaným svetským stavbám v meste a je neodmysliteľnou súčasťou historického jadra a námestia, ktoré je od roku 1955 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.

„Výstavné i expozičné priestory Thurzovho domu postupne prešli zásadnou obnovou a novým prerozdelením funkcie tak, aby sme umožnili aj imobilným návštevníkom vzhliadnuť zrealizované unikátne výstavy na prízemí a v zrekonštruovanom suteréne. Tento jednotný koncept umiestnenia krátkodobých výstav bol zavedený na základe zjednotenia prezentačnej schémy do jednotlivých podlaží. Bohužiaľ, bezbariérové sprístupneniu celého objektu nebolo možné, nakoľko neexistuje technické riešenie pre osadenie výťahu priamo do tohto historického objektu,“ doplnil Peter Černek vedúci Oddelenia kultúry Úradu BBSK.

Bezbariérové úpravy zapadajú do konceptu, v rámci ktorého sa Banskobystrický samosprávny kraj dlhodobo usiluje o sprístupnenie priestorov múzeí a galérií aj pre imobilných či inak znevýhodnených návštevníkov.