Do redakcie sme dostali dva čitateľské podnety, ktoré ukazujú, že na to, aby sme si strpčovali život nepotrebujeme druhých, stačíme si samy. 

Prvý podnet prišiel od čitateľky z Radvane. “Nechápem logiku niektorých ľudí, keď si dajú námahu vyniesť nadrozmerný odpad z Badína do Banskej Bystrice. Namiesto toho, aby to bezplatne odovzdali v zberni, ktorá je tiež v Radvani, ale donesú to na Radvanskú ulicu a ešte aj s menom na krabici!” rozčuľuje sa Eva z Radvane.

odpad

Ďalší podobný prípad zachytil jeden z našich redaktorov. Na Tatranskej ulici zjavne niekto robil poriadok v pivnici a ku kontajnerom vyniesol staré kompóty a zaváraniny.

odpad2

Upratovaniachtiví Banskobystričania sa pritom v týchto dňoch môžu zúčastniť akcie Za krajšie mesto, nadmerné množstvo odpadu však mimo mimoriadnych zvozov patrí do zberných dvorov.