Banskobystrický športový areál na Štiavničkách sa v stredu 29. mája zaplnil žiakmi základných škôl z regiónu. Nielen Štadión SNP, ale aj športová hala Dukla a priľahlé športoviská, boli dejiskom množstva disciplín v športoch jednotlivcov i kolektívov.

Banskobystrické športové hry detí základných škôl pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Dušana Galisa, ktorý sa na podujatí osobne zúčastnil, zorganizovalo Mesto Banská Bystrica.