Tradičné stavanie mája malo na banskobystrickom námestí už po niekoľkýkrát politický podtón. Opäť ho zorganizovala miestna organizácia najsilnejšej a aktuálne vládnucej politickej strany SMER-SD.

Čas na návštevu Banskej Bystrice si, podobne ako každý rok, v pondelok popoludní našiel aj predseda tejto strany a premiér vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

Aj keď plagáty a reklamy strany pozývali na Námestie SNP už na pol štvrtú popoludní, podujatie začalo až pred trištvrte na päť. V programe pri stavaní mája vystúpili folklórny súbor Urpín a detské folklórne súbory Matičiarik a Radosť.

Od budúceho roka stavanie mája bez politiky?

Mnohí Bystričania sa už niekoľko rokov pozastavujú nad faktom, že tradičnú ľudovú atrakciu, akou stavanie mája bezpochyby je, dlhodobo na hlavnom banskobystrickom námestí organizuje politická strana. „Akýkoľvek subjekt požiada o využitie verejného priestranstva a splní náležitosti uvedené vo všeobecne záväzných nariadeniach, mesto to rešpektuje,“ vysvetľuje pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová.

Do budúceho roku by už ale aj takáto malá slávnosť mala byť v kompetencii PKO a politika skĺbená s tradíciami sa tak minimálne z hlavného námestia zrejme vytratí. „Všetky takéto akcie by mali byť v budúcnosti zastrešené pod PKO. Keď sa nastaví koncepcia, bude sa môcť plánovať aj toto. Snažíme sa zostaviť databázu umelcov, ktorí majú záujem spolupracovať s mestom, a ktorých budeme môcť od budúceho roka zapájať do akcií mesta,“ priblížil kroky samosprávy v tomto smere primátor Peter Gogola.