Počas celého piatku môžete v uliciach stretnúť dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v už 16. ročníku akcie Ligy proti rakovine – Deň narcisov.

Témou tohto ročníka je onkologická prevencia, výchova a osveta, psychosociálna podpora onkologických pacientov a ich rodín a veda a výskum v onkológii. Presne na tieto účely poputuje váš dobrovoľný príspevok. V uliciach mesta sa dnes pohybujú nie desiatky, ale až stovky dobrovoľníkov z radov žiakov a študentov, skautov a ďalších dobrovoľníkov. Ak ich v uliciach nestretnete, môžete sa vybrať na jedno zo stabilných stanovíšť. Stanovištia dobrovoľníkov dnes nájdete na Námestí SNP pred vstupom do budovy VÚC, v Kauflande pri železničnej stanici, v samotnej železničnej stanici, v Europa SC, v hypermarkete Tesco, pri Bille na Fončorde a pri veľkej Jednote v Radvani.

Okrem priameho príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov môžete prispieť aj zaslaním SMS na číslo 848 – až do 16. apríla 2012. Cena SMS je 2 €.