V piatok privítala Banská Bystrica oficiálnu medzinárodnú prezidentskú návštevu. Stredoslovenskú metropolu si za jednu zo zástavok svojej dvojdňovej návštevy vybral slovinský prezident Danilo Türk, s ktorým naše mesto navštívil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

„Zaujal ma veľký interes a záujem pána prezidenta Türka o Banskú Bystricu a okolie, ktorú si on sám pri tejto oficiálnej návšteve vybral. Hovoril sme o histórii Slovenska a Slovinska. O mestách ako Maribor a Banská Bystrica. Som rád, že sa tu do budúcnosti javí aj bližšia spolupráca v priemyselnej ale aj kultúrnej, športovej a vzdelanostnej úrovni,“ zhrnul prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Podľa primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu sa o konkrétnych veciach nehovorilo: „Zostali sme v rovine konštatovania. Súčasťou delegácie bola aj tridsiatka slovinských podnikateľov, ktorí tu hľadajú možnosti realizácie svojich podnikateľských zámerov na Slovensku,“ upresnil Gogola.

Program prezidentov v Banskej Bystrici začal slávnostným zhromaždením v priestoroch Radnice, prehliadkou Námestia SNP, Matejovho domu a napokon prezidenti vzdali hold padlým v Druhej svetovej vojne kladením vencov v Múzeu SNP. Návštevu regiónu ukončili oficiálnym obedom na Ľupčianskom hrade. Slovinský prezident Danilo Türk si Banskú Bystricu, ako jednu zo zástavok svojej cesty vybral na základe historickej podobnosti s jeho rodným Mariborom: „Mojim rodiskom je Maribor a keď som sa bližšie z literatúry zoznamoval so Slovenskom, tak som zistil že tieto dve mestá majú podobné dejiny. Zaujímalo ma zvlášť to, aký pokrok zaznamenáva Banská Bystrica v post-priemyselnom období. Všetky krajiny v Európe prešli po druhej svetovej vojne silnou industrializáciou. Časť priemyslu teraz síce vymizla, ale to neznamená, že musí zaniknúť, len musí dostať nový obsah. Musíme hľadať nové formy spolupráce aj v oblastiach, v ktorých sme ich doteraz nenašli,“ uviedol počas oficiálnej návštevy prezident krajiny z pobrežia Jadranu.

Slovinského prezidenta zvlášť zaujala architektúra: „Banská Bystrica architektúrou pripomína viaceré mestá aj v Slovinsku. Navštívili sme vašu Radnicu, ktorej budova ma veľmi architektonicky zaujala, pretože sú tu prepojené historické prvky s modernou architektúrou, ktorá vystihuje podobu post-priemyselnej spoločnosti,“ uviedol zanietene Türk.