IMG_3433Žiadne sprievody hlásajúce chválospevy sviatku práce či krajine, ale uvoľnená atmosféra, zábava a dobrá hudba. Tak veľmi sa zmenili prvomájové oslavy za posledné desaťročia a aj tohtoročný prvý máj na banskobystrickom námestí nebola núdza o zábavu.

Park kultúry a oddychu Banská Bystrica pripravil viaceré aktivity v rámci podujatia Prvomájové bozky, a aj keď sa mnohí ostýchali pobozkať svoju polovičku na verejnosti, nič neubralo atmosfére, ktorú vám približujeme aspoň vo fotogalérii.