Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F.D. Roosevelta Banská Bystrica v piatok  27. októbra otvorila pre pacientov s vážnym zdravotným stavom zrekonštruované priestory II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Slovenkej zdravotníckej univerzoty (SZU). V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nová  transplantačná jednotka.

Na klinike sú hospitalizovaní pacienti, ktorých vážny zdravotný stav si vyžaduje intenzívnu zdravotnú starostlivosť a monitorovanie životných funkcií.  Klinika je zároveň najvyšším špecializovaným pracoviskom pre celý banskobystrický kraj a pôvodné priestory už nevyhovovali súčasným potrebám.

Rekonštrukciou prešli nevyužívané priestory po bývalom kardiologickom oddelení, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa kliniky, sú prepojené a do tejto časti po otvorení presťahujú pacientov z pôvodných  priestorov.  „Zrenovované priestory prinesú významné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v našom obore.  Zvýši sa  komfort nielen pre pacientov ale aj pre personál, ktorý denne pracuje vo vysoko záťažovom prostredí,“ približuje prínosy rekonštrukcie prednosta anestéziologickej kliniky Jozef Valky.

Okrem toho, že priestory sú nové a moderne vybavené, pribudol klinike zvlášť vstupný filter pre pacientov, zvlášť pre personál a návštevy. Ďalej samostatné skladové priestory na zdravotnícky materiál, vlastné biochemické laboratórium, ktoré lekárom urýchli vyhodnocovanie životne dôležitých parametrov z krvných vzoriek. V rámci renovácie bol vybudovaný  aj nový rozvod medicinálnych plynov a samostatná klimatizácia.

„Naša nemocnica je významným transplantačným centrom na Slovensku a jediným ktoré transplantuje pečeň.  Som veľmi rada, že sa nám v zrekonštruovaných priestoroch podarilo zároveň vybudovať dlho očakávanú  transplantačnú jednotku, ktorá skvalitní pooperačnú starostlivosť o transplantovaných pacientov a umožní rozvoj tohto nášho jedinečného programu,“  dopĺňa generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Uskutočnená rekonštrukcia stála 815 tis. Eur. Podstatnú časť poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR zo svojej rozpočtovej kapitoly, čiastkou 250 tis. Eur si prispela nemocnica.