V pondelok krátko po trinástej hodine bol do užívania odovzdaný nový mostný objekt na ceste I/66 v smere z a do Brezna pri SAD v Banskej Bystrici. Spoločnosť Granvia Construction to stihla do začiatku zimnej údržby. V prípade, že by sa tak nestalo, za stav komunikácie by nezodpovedala Regionálna správa ciest, ale staviteľ. Navyše stroje zimnej údržby by to na provízornom moste nemali jednoduché. Dočasná mostná konštrukcia, ktorá dočasne nahrádzala pôvodný mosť, bude už čoskoro demontovaná. Na novú cestu vás z pôvodnej navedie prenosné dopravné značenie.