Klub UŽZ uviedol v utorok večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, vernisáž výstavy obrazov Zoltána Agócsa, Davida Javorského a Jána Juhaniaka s názvom „Svedectvo“.

Klub UŽZ vznikol v roku 2009. Jeho členovia už dlhší čas rozvíjajú svoj spoločný umelecký program v rôznych smeroch umenia. „Svedectvo“ teda nie je len téma a názov výstavy obrazov, ale v duchu témy svedectva sa bude niesť aj vernisáž obohatená experimentálnou hudbou, marionetou, slovom a animáciou. Skupina mladých ľudí tak vlastnou interpretáciou v každej zložke vyjadruje svoju výpoveď o dnešnej dobe prostredníctvom tém, ktoré sú im blízke a inšpirujú ich, napríklad médiá či manipulácia, rodina, budúcnosť, človek a prázdnota. Kurátorom výstavy je Vojtech Baláž.