Ďalší vyšliapaný chodníček v tráve sa zmení na bezpečnú komunikáciu pre chodcov. Nový, takmer 90 metrov dlhý a vyše dvoch metrov široký chodník prepojí na Fončorde Jazmínovú ulicu so Šalgotarjánskou ulicou.

Po tom, čo sme vás minulý týždeň informovali, že Mesto spustilo stavebné konanie pre chodník popod Roosveltovu nemocnicu pozdĺž Podlavickej cesty, plánuje mestská samospráva výstavbu ďalšieho rokmi vyžiadaného chodníka. Ľudia z Jazmínovej ulice, ktorá je prístupná len cestnou komunikáciou od Slnečnej ulice, si kratšiu pešiu cestu za službami, do blízkej školy na Spojovej ulici alebo do centra mesta, skracovali prírodnou skratkou. V kopcovitom teréne ale takto vznikne chodník spolu s verejným osvetlením. Chodník je navrhnutý vo vyše dvojmetrovej šírke pre dobrý pohyb osôb s obmedzenou možnosťou pohybu. Bude rozčlenený na rovné úseky a schodiskové ramená, ktoré budú obsahovať aj šikmné rampy pre spomenuté osoby a mamičky s kočíkmi.