Obec Moštenica zorganizovala v sobotu fašiangovú zabíjačku spojenú s karnevalom na ľade. Tentoraz obec upútala znovuoživením tradícií, ktoré pritiahli slušný počet prevažne domácich.

Tí nezištne priložili ruku k dielu, a tak prispeli k obnoveniu tradícií. Od skorého a mrazivého rána sa už brúsili nože, mleli mlynčeky a zakrátko bcou sa niesla lákavá vôňa. S mrazom sa účastníci vysporiadali rôzne: domáci punč, varené víno, jaternice, klobásky či tlačenka. Dedinou znela hudba a dobrá nálada, vrcholom bola prehliadka masiek na ľade, kde sa každému ušla odmena.

Moštenica je známa aj ťažbou medi a neskôr železnej rudy, či partizánskou nemocnicou počas SNP. Minulé leto sa odohral už 77. ročník volejbalového turnaja, ktorý je najstarší na Slovensku.