Quantcast

Mladých študentov stredných škôl by sme v divadle, respektíve v opere zrejme v súčasnosti hľadali márne. Zmeniť to chce banskobystrická Občiansko-demokratická mládež, ktorá sa angažuje v  spoločenskom dianí, ekonomickej a kultúrnej oblasti či veciach verejných.

“V priebehu krátkeho obdobia sme nadviazali kontakty ako s profesormi stredných škôl (z Gymnázia Andreja Sládkoviča a Gymnázia Tajovského), tak aj s režisérkou divadelného predstavenia Lenkou Hornikovou. Akciu pod názvom Mladí do opery sa nám podarilo doviesť spoločne do úspešného konca. Vo štvrtok prebehlo v Štátnej opere predstavenie Soročínsky jarmok. Príbeh rieši spoločenský konflikt na ukrajinskej dedinke, pričom sa zaoberá sociálnymi a rodinnými vzťahmi z konca 19. storočia. Bezprostredne po vystúpení mali študenti možnosť položiť hercom otázky týkajúce sa nie len hry ale aj divadelného života prinášajúceho neraz množstvo vtipných chvíľ. Od sympatických a srdečných hercov: Michala Hýrošša, Petra Schneidera, Kataríny Perencseiovej a Evy Luckej sme si vypočuli, aké situácie musia zvládať počas predstavení či vývoj ich kariéry. Hlavnou ideou projektu bolo umožniť študentom navštíviť operu za symbolickú cenu a tým podporiť kultúrno-spoločenské vzdelávanie mládeže, ktoré v súčasnej dobe viditeľne stagnuje. Projekt prebehol úspešne. Sála sa naplnila 150 mladými návštevníkmi, ktorí na záver ocenili herecké výkony dlhým potleskom a standing ovation,” informovala BBonline.sk Dominika Paľová z ODM.