Ani tento rok sa v Banskej Bystrici nezabudlo na najmenších. Vo viacerých mestských častiach sa tamojšie občianske združenia a občianske rady spolu s miestnymi mestskými poslancami postarali o radostné chvíle pre najmenších.

Mikulas, Banská Bystrica, 7.12.2013
Za deťmi v južných častiach mesta prišiel Mikuláš na koči.

Okrem návštevy Námestia SNP, sa Mikuláš ukázal aj na Fončorde, kde tradične na Kyjevskom námestí rozsvietil vianočný stromček, ale potom navštívil aj Medové hody na ZŠ Moskovská. Nadviazali tu na tradíciu z minulých rokov, keď tentokrát tému jabĺk či pečených muffinov vystriedal med vo všetkých podobách. Od sladkého prírodného sladidla až po medovníky či produkty z medu. Tematický bol samozrejme aj program.

V sobotu Mikuláš, podobne ako každý rok, navštívil aj Rakytovce, Kremničku, sídlisko Kráľová, Pršianska terasu a Iliaš. Celkovo tu vďaka tamojším poslancom a občianskej rade dostalo pripravené balíčky od Mikuláša, čerta a anjela, ktorí sa vyvážali na koči, rekordných 450 detí.

V nedeľu 8. decembra zavítal Mikuláš aj do Sásovej. Na ihrisku pod oporným múrom na Rudohorskej ulici prilákal pripravený program aj sem desiatky detí.