Približne 450-tisíc eur investovalo mesto Banská Bystrica do obnovy verejných toaliet v centre mesta, ktoré sú priamo na Námestí SNP a pri parkovisku na Štefánikovom nábreží.

O vyčlenení financií na obnovu verejných toaliet v centre Banskej Bystrice rozhodli mestskí poslanci ešte v apríli tohto roku. Verejné toalety na Námestí SNP boli naposledy rekonštruované v roku 1994, keď boli súčasťou obnovy celého banskobystrického námestia.

„Mestská samospráva pristúpila k rekonštrukcii toaliet na Námestí SNP po zhoršení ich technického stavu a po opakujúcich sa poruchách rozvodov inžinierskych sietí. Do objektu súčasne presakovala zrážková voda. Väčšia oprava toaliet sa naposledy realizovala pred 28 rokmi. Ich obnova bola preto nevyhnutná. Zhotoviteľ začal s prácami na prelome apríla a mája tohto roka,“ informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora Banskej Bystrice.

V rámci rekonštrukčných prác bolo zmodernizované aj vstupné schodisko vedúce k toaletám. Novinkou je jeho vyhrievanie, ktoré má najmä počas jesenných a zimných mesiacov zabezpečiť suchý a bezpečný priestor pri vstupe do objektu. V rámci priestorov toaliet boli vymenené vodovodné a elektrické rozvody.

„Interiér hygienického zariadenia na Námestí SNP sme oživili a obohatili akvarelmi, ktoré zachytávajú život v starej Bystrici. Zámerom pri obidvoch objektoch verejných toaliet bolo realizovať jednoduchý, ale pritom nadčasový, účelový a rovnako zaujímavý dizajn,“ konštatuje Martin Pavelek, architekt mesta.

V nevyhovujúcom stave boli aj verejné toalety na Štefánikovom nábreží pri Parku pod Pamätníkom SNP. Zhotoviteľ budovu, v ktorej sa nachádzajú, zateplil a priestor vybavil bezbariérovo. Vymenené boli okná aj dvere, vodoinštalácie, elektroinštalácie, ako i obklady a sanita. Nechýba sprcha a ani kútik  pre rodičov s deťmi. 

Súčasťou verejných toaliet na Štefánikovom nábreží je vodozádržný prvok, ktorý tvorí vegetačná strecha, ako riešenie tzv. zelenej infraštruktúry. „Vegetačné strechy sa stávajú súčasťou niekoľkých nových projektov v našom meste. Okrem Materskej školy Tatranská sa zelená strecha nachádza i na terase zimného štadióna či na administratívnej budove Interpolis Office Center,“ dopĺňa Martin Lakanda, vedúci Oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy MsÚ Banská Bystrica.