Približne 150 ľudí prišlo do Záhrady na koncert českej speváčky Lenky Dusilovej. Tá uviedla nový album V hodině smrti. Aj keď oficiálny krst prebehol v Bratislave, o nič neprišli ani Banskobystričania a banskobystrickým „krstným otcom“ sa stal Peter Dobrík (člen skupiny MUKATADO).