V komunitnom centre Sásová sa uskutočnila v poradí už tretia vegánska večera. Organizátorka Dorota Martincová opäť pritiahla zaujímavé osobnosti z komunitného prostredia.

Vegánska večera_08Ľuboša Vrbický predstavil projekt komunitných záhrad a rozvoja permakultúry, zveľadenia záhrady v areáli bývalej školy, dnes sídla Sásovského komunitného centra (SKC). Aj ďalší účastníci tejto akcie dobrého jedla a slova riešili typické sídliskové problémy.

Zdieľali sa recepty prinesených jedál a ich enviromentálny, etický a zdravotný význam. Dvadsaťpäť originálne pripravených jedál potešilo nielen žalúdky, ale aj duch zhruba 50 zúčastnených. Ako povedala predstaviteľka SKC, Veronika Strelcová, o tento úspech sa postarali sami návštevníci a obyvatelia Sásovej, ktorí pochopili význam slova komunita v tomto 25-tisícovom sídlisku.