Európsky deň jazykov, ktorý je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín Európskej únie, oslávili aj deti v Základnej škole pri nemocnici v Banskej Bystrici.

Celý uplynulý týždeň sa v tejto škole niesol v znamení tohto európskeho sviatku, ktorého cieľom je podpora učenia nových jazykov, vďaka ktorým sa zvyšujú šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci Európskej únie.

Deti v nemocničnej škole sa zapojili do rôznych jazykových aktivít a ako dokazujú fotografie, zaujalo ich to. Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy v roku 2001 a oslavuje sa každoročne 26. septembra.