Aj keď organizátori kvôli počasiu zrušili plánovanú Cestu zbojníckym lesom ponad Fončordu až pod Suchý vrch, všetky atrakcie si na deti počkali priamo v areáli ZŠ Moskovská.

Deò detí na Fonèorde, 1.06.2013, Banská BystricaDeň detí na Fončorde v sobotu 1. júna napokon prilákal priamo k súťažným stanovištiam viac než päťsto detí, a tiež stovky ďalších, ktoré sa spolu s rodičmi mohli baviť na viacerých pripravených atrakciách. Pre väčšie deti boli pripravené stanovištia folklórnych hier z dielne folklórneho súboru Urpín, menšie deti mali pripravené rozprávkové stanovištia. Za ich zvládnutie čakala na detských účastníkov odmena. Deň si ale deti mohli spríjemniť aj jazdou na koňoch, tvorbou „mega“ bublín, v skákacom hrade, ale napríklad aj pohľadom na ukážku zásahu cvičených policajných psov. Okrem toho vystúpil detský folklórny súbor Matičiarik, ale aj šikovné deti zo ZŠ Moskovská a SCVČ Relaxáčik, ktoré boli hlavnými organizátormi podujatia spolu s občianskou radou na Fončorde, miestnymi poslancami a ďalšími združeniami, ktoré v tejto časti mesta pôsobia.