Zosúvajúci sa svah zatiaľ každú z rekonštrukcií po niekoľkých mesiacoch poslal do zabudnutia a nasledovalo nutné obmedzenie maximálnej rýchlosti pre výrazne zvlnenú cestu.

Ani aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia Kynceľovskej cesty na kopci Banoš, ktorá si počas októbra vyžiadala uzávierku tejto cesty pre automobilovú dopravu, ale problém zosúvajúceho sa svahu komplexne nevyrieši. Komunikácia je pritom mimoriadne využívanou spojnicou východnej časti mesta a sídliska Sásová.

Podložie a živičný kryt vozovky sa mení na dvoch úsekoch: „Dolný úsek je financovaný z registra investícií BBSK vo výške 92 787 EUR, horný financuje firma GRANVIA CONSTRUCTION v rámci opráv ciest II. a III. triedy dotknutých výstavbou Severného obchvatu Banskej Bystrice,“ vysvetľuje pre BBonline.sk hovorca úradu BBSK Peter Hajnala. Opravujú sa pritom len úseky, ktoré si to najviac vyžadovali: „Ostatné úseky sa vzhľadom na finančné možnosti v tomto období opravovať nebudú. Komplexná rekonštrukcia by si vyžadovala vyššie finančné zdroje a vzhľadom na zosuvové územie sa problémy na danej ceste môžu objaviť aj na iných miestach,“ uvádza v stanovisku BBSK.

Úplná uzávierka pre vozidlá bude trvať na tejto komunikácii do 31. októbra, pričom počas posledného víkendu v mesiaci (27.-28. 10.) bude z úseku vylúčená aj MHD.