Oslavy vítania nového roka boli v Banskej Bystrici oproti tým z predošlých rokov výrazne skromnejšie. V minulých rokoch totiž takéto programy väčšie masy ľudí neoslovili. Ako sa ukázalo, skrátená verzia osláv prilákala ešte viac ľudí, ako bohatšie podujatia z minulosti.

Hudobný program Silvestra 2011 na Námestí SNP začal len hodinu pred polnocou. V rámci neho vystúpila mužská spevácka formácia TROJF a po nich aj ženské husľové trio Xplosion. O polnoci sa námestím rozoznela štátna hymna Slovenskej republiky a po nej začalo na oblohe svetelné divadlo, na aké si Banskobystričania dlho nepamätajú. Vôbec po prvýkrát zažilo mesto pod Urpínom hudobný ohňostroj, a ako potvrdili viacerí zúčastnení, ten prítomných skutočne nadchol.

Návštevníci centra mesta, ktorí sa potom nerozpŕchli späť do reštaurácií a klubov sa ešte mohli baviť na diskotéke priamo pod holým nebom.