Školáci a školáčky zo základných škôl na banskobystrickom sídlisku Fončorda dostali ku dňu detí originálny darček, mapky s trasou Rozprávkovej cesty Fončordou. Cestu, na ktorej spoznajú sídliskových permoníkov a ich obľúbené miesta, môžu absolvovať do 17. júna.

Najväčšie banskobystrické sídlisko Fončorda má 36 ulíc, ktoré spolu merajú viac ako 30 kilometrov. A má aj Občiansku radu, ktorej členovia a členky si položili otázku, ako obyvatelia Fončordy poznajú svoje sídlisko. Odpoveďou by mohli byť výsledky Rozprávkovej cesty Fončordou, ktorú „vymysleli“ a darovali deťom k Medzinárodnému dňu detí. Počítajú pritom s tým, že deti absolvujú cestu spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi, kamarátmi…

Cieľom interaktívneho podujatia Rozprávková cesta Fončordou je lepšie spoznať ulice sídliska, ale tiež podnietiť obyvateľov Fončordy, aby rodiny trávili viac času spoločne. Občianska rada (OR) Fončorda chce z podujatia urobiť tradíciu, takže na budúci rok by malo byť jeho ďalšie pokračovanie.

Občianska rada Fončordy privíta nových členov aj nové podnety

O Rozprávkovej ceste Fončordou, ale tiež o susedských vzťahoch či práci Občianskej rady Fončorda, sme sa porozprávali s jej predsedníčkou Mgr. Zuzanou Pleškovou. Je rodená Banskobystričanka a v paneláku na Fončorde žije od narodenia.

Ktoré zákutia Fončordy poznáte najlepšie a sú vám najbližšie?

Tulská ulica je mojím rodiskom, tú poznám najlepšie. Potom Moskovskú a Oremburskú.  Ako deti sme stále medzi sebou súperili.

Fungujú vo vašom okolí dobré susedské vzťahy?

V našom panelákovom dome sú susedské vzťahy výborné. Nikdy nie som skúpa na pár slov. Som všímavá, komunikatívna a záleží mi na každom jednom susedovi.

Stretávate sa so susedmi na spoločných „sídliskových“ akciách?

Vo vchode mávame spoločné stretnutia ako je Mikuláš a Vianoce, kedy tam nechýba vyzdobená nástenka či vianočný stromček. Na Veľkú noc máme brezu vyzdobenú vajíčkami. Dopriala by som všetkým, aby mali také dobré susedské vzťahy, ako je tomu u nás.

Myslíte, že na vašom sídlisku je dosť akcií, podujatí?

Je ich dosť, ale nemá to nejakú koncepciu. Som zástancom toho, že v prvom rade by sme mali podporiť mesto a organizovať sídliskové akcie s tým, že sa nebudeme predbiehať, kto pripraví viac podujatí, a tým pádom sa nebudú prekrývať. Mala by tu byť rôznorodosť a výnimočnosť zosúladená s komunitnými, dennými centrami a zároveň prepojenosť s inými časťami Banskej Bystrice.

V Občianskej rade Fončorda pôsobíte zatiaľ krátko.  Čo vás podnietilo zapojiť sa do jej činnosti?

Žila som dlho v zahraničí a po príchode domov som to dobré, nové a inovatívne „zvonku“ chcela priniesť aj do nášho mesta.

Nedávno vás zvolili za predsedníčku rady. Ako ste prijali túto ponuku?

Pravdaže ma to potešilo, lebo členovia hlasovali jednohlasne. Ešte viac ma to nakoplo, aby som svoje nápady pretransferovala priamo do svojho rodiska. Teším sa! Mám okolo seba skvelý tím ľudí, ktorí chcú pomáhať a sú na tej istej vlne ako ja.

Koľko má v súčasnosti vaša občianska rada členov a prijímate aj nových? 

Momentálne je nás trinásť, ale už prichádzajú ďalší dvaja a verím, že ich bude viac. Budeme veľmi radi, ak sa pridajú aj ďalší, s dobrými nápadmi a podnetmi. Všetky zasadnutia občianskej rady sú verejné.

Prvým podujatím od začiatku vášho pôsobenia v rade je inšpiratívna interaktívna mapa Rozprávková cesta Fončordou. Kto bol iniciátorom myšlienky pripraviť pre deti prechádzku, pri ktorej lepšie spoznajú svoje sídlisko?

S členmi rady sme si prešli trasu, kadiaľ by mohla viesť naša rozprávková cesta. Vedela som,  že máme krátky čas a ani financií nebolo veľa. Časť Kremnička má výborný rozprávkový les, ale ako som už spomenula, nechceme s ostatnými mestským časťami súperiť ale spolupracovať. Všetko som si premyslela a rozprávkovú cestu predniesla na občianskej rade. Všetci členovia súhlasili. Už sme si len rozdelili úlohy.

Môžete o tomto podujatí povedať viac?

Je to interaktívna mapa ulicami Fončordy. Na druhej strane mapy je rozprávkový príbeh o medenej Bystrici, kde žijú malí permoníci pomenovaní menami ulíc ako Tehakáčik, Tulskáčik, Orembúčik, Mládežníček. Úlohou detí je doplniť chýbajúci text na mapke. Naším cieľom je podporiť týmto podujatím mesto v snahe zachovávať kultúrne dedičstvo a zároveň inšpirovať obyvateľov k spoznávaniu ulíc Fončordy a podnietiť ich tráviť viac času v prírode, spoločne s rodinou.

Máte už aj ďalšie nápady, ktoré by ste chceli pre obyvateľov Fončordy zrealizovať?

Mám ich dosť. Už si musím aj zapisovať, keď mi preblesne niečo hlavou.

Čo podľa vás ľuďom na Fončorde tak najviac chýba?

Podľa môjho názoru kultúrno-spoločenský dom a oddychový priestor na vytvorenie ohnísk, kde by sa ľudia mohli stretávať, oddychovať aj sa zabaviť.

Niečo z histórie sídliska Fončorda…

Rozprávková cesta Fončordou symbolicky odštartovala 1. júna, kedy deti základných škôl na Fončorde dostali plagátiky – interaktívne mapy. Po prejdení vyznačenej trasy, zoznámení sa so sídliskovými permoníkmi a ich obľúbenými miestami, prinesú mapky s vyplneným textom do cieľa, ktorý je tiež vyznačený na mapke. Môžu tak urobiť v dňoch 13. až 15. júna v čase od 16.00 do 17.00 h, alebo v sobotu 17. júna od 9.00 do 12.00 h. V cieli ich bude čakať prekvapenie od permoníkov.