Anasoft litera v spolupráci so Stredoslovenskou galériou pripravili na dve posledné júlové stredy literárne debaty s autormi/kami z finálovej desiatky Anasoft litera 2020. Uskutočnia sa vo Vile Dominika Skuteckého.

Michaela Rosová o knihe Tvoja izba

Streda 22. júl – 17:30 h

Knihu Michaely Rosovej Tvoja izba do aktuálnej desiatky ceny Anasoft litera 2020 vybrala odborná porota z vyše dvesto kníh, ako jednu z najlepších, ktoré vlani vyšli. Autorka si sama zostavila celý tvorivý tím a sama prijala aj rolu vydavateľky.

Tvoja izba je autobiografický príbeh o presťahovaní sa do Bratislavy a vzťahoch, ktoré s tým súvisia. Príbeh jedného vzťahu (alebo dvoch)…  Knihu sprevádza anotácia pozostávajúca z jednej skromnej vety: Hlavne aby konce boli šťastné… Večer s Michaelou Rosovou vo vile Dominika Skuteckého moderuje Egon Tomajko.

Viac o autorke nájdete na stránke anasoftlitera.sk.

Silvester Lavrík a jeho Posledná k. & k. barónka

Streda 29. júl – 17:30 h

Aj kniha Silvestra Lavríka Posledná k. & k. barónka figuruje vo finálovej desiatke Anasoft litera 2020. Kniha je životným príbehom Margity Czóbelovej, ženy, ktorú maľoval Nándor Katona a kreslil Elemér Köszeghy. Ona sama maľovala a videla maľovať mystického impresionistu Ladislava Mednyánszkeho. Pre londýnske vydavateľstvá ilustrovala detektívky a dobrodružné romány. V sedemdesiatych rokoch tvorila angažované plagáty oslavujúce vyslanie sovietskeho Sputnika do Vesmíru. Večer so Silvestrom Lavríkom moderuje Zuzana Bariaková.

Viac o autorovi nájdete na stránke anasoftlitera.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup na literárne debaty je voľný.

Anasoft litera je slovenská literárna cena. Udeľuje sa raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich prózy sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Výsadou ceny Anasoft litera je predovšetkým automatická nominácia všetkých slovenských prozaických titulov a každoročná zmena päťčlennej odbornej poroty. Výnimočnosť tejto ceny spočíva v tom, že nie je len o jednom slávnostnom ceremoniáli, ale že jej aktivity sú celoročné.