Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka, v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Banošom pripravili farmársky trh v rámci otvorenia poľnohospodárskej sezóny.

lHlavnou témou udalosti Otváranie Banoša bude perspektíva vidieka a turizmu v našom kraji. V praxi sa budú môcť účastníci presvedčiť o kvalitných potravinách, výrobkoch a zaujímavostiach z nášho regiónu.

Program sa začína 26. apríla o 10. hod slávnostným príhovorom po ktorom budú predstavené farmárske produkty a jedlá, ktoré bude možné aj degustovať. Účastníci sa môžu dozvedieť aj informácie o včelách a ich produktoch, sadení a ošetrovaní ovocných stromov.

Na trhu bude pripravený aj sprievodný program pre deti a verejnosť, ktorý zahŕňa farmársky trh, tradičné remeslá a folklór nášho regiónu, možnosť jazdenia na koni či zdobenia medovníkov, alebo rôzne sprievodné hry a súťaže pre deti. Po celý deň bude hrať ľudová hudba Jána Maka so svojimi sólistami.

Vstupné na farmársky trh je 1€. Dieťa do 15 rokov v doprovode dospelej osoby má vstup zdarma.