Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Detským múzeom SNM v Bratislave, Africkým múzeom Dr. Emila Holuba v Holiciach a akademickým maliarom Štefanom Kockom pripravili počas letných mesiacov pre Banskobystričanov jedinečnú interaktívnu výstavu pod názvom Farby Afriky.

Múzeum výstavu slávnostne otvorilo vo štvrtok 3. mája v historických priestoroch Thurzovho domu, pričom otvorenia sa zúčastnili aj osobnosti zo spoločenského a politického života Banskej Bystrice. Prítomní hostia si následne prezreli výstavu v sprievode garantky podujatia Jarmily Ďurišovej. Výstava očividne zaujala aj malých návštevníkov. Samko zo Zvolena nám prezradil, čo ho najviac upútalo: „Mne sa najviac páčili domčeky a škola.“ Záver prehliadky všetkým prítomným osladilo prekvapenie v podobe torty v tvare Afriky. Ako dodala jedna z návštevníčok: „Nielen deti, ale i dospelí sa potešili z torty, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum. Bolo to veľmi príjemné uvedenie výstavy do “života.“

Stredoslovenské múzeum pripravilo výstavu Farby Afriky pre všetkých, ktorých táto nespútaná časť sveta láka. Najmä malí návštevníci si prišli na svoje v interaktívnom prostredí, kde na vlastnej koži spoznali „nehostinnosť“ Sahary či prežili dobrodružstvo v pralese. Na svojej dobrodružnej ceste po čiernom kontinente sa deti mohli pozrieť na svet očami hrocha, žirafy alebo leva. To všetko, ale aj oveľa viac zažili návštevníci Stredoslovenského múzea na výstave Farby Afriky – Pestrá príroda v Tihányiovskom kaštieli v Radvani.

V druhej časti výstavy, ktorá bola situovaná v Thurzovom dome mohli zažiť deň afrického dieťaťa alebo si vyskúšať život v beduínskom stane. Farby Afriky – Cestovanie po Afrike v Thurzovom dome návštevníkom priblížilo tradičný spôsob života domorodých obyvateľov, ich tradície a rituály.

Už počas prvých dní výstavy návštevnosť predčila očakávania organizátorov. Niet sa prečo čudovať, že vedenie múzea sa pre veľký záujem rozhodlo výstavu predĺžiť a tak vyhovieť svojim návštevníkom.

Emil Holub opäť po rokoch v Banskej Bystrici

Súčasťou výstavy Farby Afriky bola aj zbierka osobných predmetov z dobrodružných ciest po Afrike Dr. Emila Holuba, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu  Afrického múzea Emila Holuba v Holiciach. Osud cestovateľa z 19. storočia a Stredoslovenského múzea je vzájomne spätý. Počas svojho prednáškového turné zavítal aj do Banskej Bystrici, kde svojím rozprávaním o ďalekých cestách po Afrike uchvátil miestne publikum. Emil Holub ešte počas svojho života rozdal zozbierané predmety do múzeí a škôl po celom Uhorsku, pričom časť jeho zbierky sa stala základom zbierkového fondu aj pre Stredoslovenské múzeum. Banskobystričania tak mali jedinečnú šancu vidieť originálne predmety z roku 1895 práve na tejto výstave. Každý zbierkový predmet má veľkú hodnotu, ktorá je dôkazom nezlomnej vôle človeka priniesť poznanie o dovtedy iba málo známej južnej Afrike a jej obyvateľoch.

Výstavou  Stredoslovenské múzeum v júli zároveň oslávilo 123. výročie svojej existencie.

Afrika očami akademického maliara Štefana Kocku

Výstava okrem priestoru na interaktívne oboznámenie sa so životom v Afrike, ponúkla aj jedinečné obrazy pestrofarebného kontinentu, ktoré počas svojich ciest namaľoval akademický maliar Štefan Kocka. Väčšinu svojich zážitkov a dobrodružstiev prežil maliar v Keni, kde na vlastnej koži spoznal tradičnú kultúru Masajov. Práve s nimi zažil radosť i smútok a spoznal dobrosrdečnosť afrického ľudu. Obrazy, ktoré z cesty po Afrike namaľoval, rozprávajú príbeh, zachytávajú každodenný život domorodcov i autorov vlastný pohľad na nespútanosť čierneho kontinentu. Maľby Štefana Kocku mohli návštevníci Stredoslovenského múzea vidieť opäť po siedmych rokoch vo výstavných priestoroch Thurzovho domu.

Stredoslovenské múzeum výstavou podporilo aj projekt Unicefu – Školy pre Afriku

Stredoslovenské múzeum aj tentokrát podalo pomocnú ruku tým, ktorí ju najviac potrebujú. Tak ako pri všetkých veľkých projektoch kladie vedenie múzea dôraz na benefičný rozmer. Tentokrát Stredoslovenské múzeum oslovilo slovenský výbor pre Unicef. Návštevníci mohli počas výstavy Farby Afriky prispieť na projekt Školy pre Afriku. Benefičný charakter podujatia podporili okrem iných aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Topoľský a viceprimátorka Banskej Bystrice Katarína Čižmárová.

Farby Afriky očami detí

Súčasťou výstavy boli sprievodné kultúrne podujatia. Jedným z nich  bola súťaž s rovnomenným názvom, ktorú pre Banskobystričanov pripravilo Stredoslovenské múzeum. Súťažné práce boli inšpirované zážitkami detí z interaktívnej výstavy.

V kategórii detí do sedem rokov prvé miesto získala šesťročná Adela Benešová s dielom Afričanka oberá banány, za ňou sa umiestnili sedemročná Emma Železníková (Africká hudobná) a šesťročný Adam Gutten (Africká maska). V kategórii deti od sedem do dvanásť rokov získala prvé miesto desaťročná Veronika Lepiešová za dielo Detský plač v pralese. Ďalšie miesta obsadili deväťročný Juraj Oravčok (Tanec masiek) a desaťročný Denis Gonda (V ohrození života).

Ceny víťazom výtvarnej súťaže slávnostne odovzdali 25. júna predseda odbornej poroty, akademický maliar Štefan Kocka, špeciálny reprezentant UNICEF, športovec Dušan Tittel a riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký v historických priestoroch Thurzovho domu.

Ocenené výtvarné práce mohli obdivovať návštevníci Matejovho domu počas letných prázdnin.

Rozlúčka s Afrikou

V utorok 4.septembra výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko – Miroslav Kaňa slávnostne prevezme z rúk riaditeľa SSM Romana Hradeckého výnos zo zbierky na projekt Školy pre Afriku. Stane sa tak počas Cestovateľského utorku v Tihányiovskom kaštieli s názvom Po Afrike s UNICEF. Riaditeľ UNICEF Slovensko zároveň predstaví samotný projekt pomoci.  Stredoslovenské múzeum tak urobí symbolickú „bodku“ za jednou z návštevnícky najúspešnejších výstav – interaktívnou výstavou Farby Afriky.