Udalosti stretnutia 25. kola Corgoň ligy medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou majú dohru na najvyšších miestach. Fanklub Dukly vydal stanovisko, v ktorom protestuje proti postupu polície a organizátora pred, počas a po zápase.

Duel, ktorý sa odohral 5. apríla, bol označený ako rizikový. Podľa nariadení nového zákona o organizovaní športových podujatí je v takomto prípade zákaz predaja alkoholu v okolí štadióna a priamo na ňom. Zákon upravuje aj rozmiestnenie jednotlivých fanúšikovských táborov na štadióne.

bbAj z tohto dôvodu sa Banskobystričania rozhodli ísť na zápas inkognito, bez klubových suvenírov a vychutnať si futbal mimo sektoru hostí. Tam by sa totiž pri vstupe museli podrobiť prísnym osobným prehliadkam, nahrávaniu na kameru či dokonca dychovým skúškam na alkohol. “…sú vykonávané nad rámec zákona, urážajú ľudskú dôstojnosť a neboli sme ochotní ich znášať, rovnako ako ich nemusia znášať ostatní návštevníci zápasu,” reaguje na margo bezpečnostných opatrení fanklub FK Dukla vo svojom vyhlásení.

Na štadión sa nakoniec dostala iba časť  Banskobystričanov, ďalší neboli políciou na vpustení. “Podľa nášho názoru postupovala polícia v rozpore so zákonom o organizovaní športových podujatí, keďže bez riadneho zdôvodnenia nevpustila divákov na tribúnu, napriek tomu, že sa nijako neprejavovali ako priaznivci hosťujúceho klubu a nemali na sebe žiadne klubové suveníry. Je paradoxné, že neboli vpustení ani ľudia, ktorých trvalé bydlisko je Brezno, Turčianske Teplice, či dokonca Liptovská Osada. Polícia aj usporiadatelia odmietli zdôvodniť toto konanie a neustále opakovali, že majú ísť dotyční do sektora hostí,” píše sa v stanovisku fanúšikov.

Prístup organizátora a polície v Ružomberku sa nepáčil ani košickým fanúšikom v pohárovom zápase. Sťažovali sa aj priaznivci Spartaka Trnava v 27. kole, kedy bol jeden z autobusov zastavený a otočený naspäť do Trnavy. Dôvodom malo byť požívanie alkoholu počas cesty na športové podujatie. Vyhlásenie preto poskytol aj MFK Ružomberok, ktorý sa odvoláva na to, že za prísnejšími bezpečnostnými opatreniami nie je klub, ale rozhodnutia príslušníkov policajného zboru. “Nahrávanie fanúšikov pri vstupe na štadión, prípadne vykonávanie dychovej skúšky na požitie alkoholu, nevykonáva usporiadateľská služba klubu, navyše dané úkony nie sú vykonávané na podnet klubu. Vykonávať ich môže len Policajný zbor SR a mestská polícia,” reaguje MFK Ružomberok.

bb2Po skončení zápasu bola časť Banskobystričanov pokutovaná za to, že sa nezdržiavala v sektore hostí. “Ak je zápas označený ako rizikový, fanúšikovia hosťujúceho tímu sú povinní zdržiavať sa v sektore toho družstva, ktoré podporujú, teda v sektore hostí (§15, písm. e, zákona č. 1/2014 Z. z.). V prípade, že hosťujúci fanúšikovia nedodržia toto nariadenie, Policajný zbor SR môže pristúpiť k tomu ako k porušeniu zákona (priestupky – §25, ods. 3, písm. a zákona č. 1/2014 Z. z.),” tvrdia predstavitelia ružomberského klubu.

Iný právny názor prezentujú vo vyhlásení priaznivci Dukly: “Na zápas v Ružomberku sme prišli ako diváci, čo dokumentuje aj fakt, že počas celého prvého polčasu skupinka ľudí, ktorá sa dostala na tribúnu, priateľsky konverzovala s okolosediacimi domácimi priaznivcami, tlieskala výkonom a pekným akciám oboch tímov, počas 90 minút nedošlo k jedinému konfliktu a nikto z dvanástich Banskobystričanov nejavil známky požitia alkoholických nápojov. V tomto prípade teda máme za to, že konanie policajtov nemalo iný cieľ, ako šikanu priaznivcov futbalu, nakoľko v danom prípade nijakým spôsobom nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu spoločnosti, teda k naplneniu materiálnej stránky priestupku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”

Celý incident bude mať ešte pokračovanie, keďže sa o dianie začal zaujímať aj Slovenský futbalový zväz a prostredníctvom klubov si vyžiadal ich stanovisko a taktiež vyjadrenia dotknutých fanklubov.

Stanovisko fanklubu FK Dukla Banská Bystrica prinášame v plnom znení:

Vzhľadom k tomu, že v minulosti došlo v sektore hostí ku niekoľkým konfliktom s miestnou SBS a mestskou políciou, rozhodli sme sa, že na tento zápas si nebudeme kupovať  lístky do príslušného sektora. O dôvod viac malo byť echo o ešte prísnejších kontrolách  na vstupe (hovorenie svojho mena na kameru, atď.), ktoré mimo toho, že sú vykonávané nad rámec zákona, urážajú ľudskú dôstojnosť a neboli sme ochotní ich znášať, rovnako ako ich nemusia znášať ostatní návštevníci zápasu.

V minulosti dochádzalo k neustálym provokáciám zo strany SBS a mestskej polície a zneužívaniu ich kompetencií. Príkladom je zápas z mája 2012, kedy brutalita príslušníkov dosiahla svoj vrchol, viď video: https://www.youtube.com/watch?v=-NXV2y5bUV4

Vzhľadom k tomu, že tento zápas bol políciou klasifikovaný ako rizikový, išli sme na zápas bez klubových suvenírov, aby sme sa mohli športového podujatia zúčastniť ako obyčajní diváci. Napriek tomu približne 15 ľudí nebolo na štadión vpustených. Upozorňujeme, že spomínaní ľudia sa nesnažili dostať na tribúnu, kde je sektor domácich, ale na protiľahlú stranu, takže nešlo o žiadny pokus zamiešať sa medzi domácich fanúšikov a vyvolať konflikt.

Podľa nášho názoru postupovala polícia v rozpore so zákonom o organizovaní športových podujatí, keďže bez riadneho zdôvodnenia nevpustila divákov na tribúnu, napriek tomu, že sa nijako neprejavovali ako priaznivci hosťujúceho klubu a nemali na sebe žiadne klubové suveníry. Je paradoxné, že neboli vpustení ani ľudia, ktorých trvalé bydlisko je Brezno, Turčianske Teplice, či dokonca Liptovská Osada. Polícia aj usporiadatelia odmietli zdôvodniť toto konanie a neustále opakovali, že majú ísť dotyční do sektora hostí. Úplný nonsens bol, keď nebol vpustený ani človek, ktorý je inak fanúšik Spartaka Trnava a prišiel sa pozrieť na tento zápas ako nezúčastnený divák.

Skupina, ktorá na štadión bola vpustená, bola po zápase po jednom odchytávaná príslušníkmi PZ SR a následne podrobená dychovej skúške na alkohol, napriek tomu, že nikto neprejavoval známky opitosti a maximálne nafúkaná hodnota bola 0,35 promile. V tomto kontexte poukazujeme na nezákonný postup polície, ktorá v prípade, že človek odmietol vec vybaviť v blokovom konaní, ho nátlakom a vyhrážkami použitím prísnejšej sankcie v rámci priestupkového konania prinútila blokovú pokutu podpísať. Následne príslušníci PZ SR zaznamenali vysvetlenie 12 ľudí k podozreniu z priestupku, ktorý mal spočívať v tom, že si Banskobystričania nezakúpili vstupenky do sektora hostí. Daná vec bude zrejme riešená v odbore všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade Ružomberok, kde v blízkej budúcnosti očakávame doručenie rozkazov o uložení sankcie, resp. predvolaní na prejednávanie priestupku. Vrcholom všetkého bolo, že napriek tomu, že pred, počas a po zápase nedošlo  k jedinému incidentu, čakalo v Banskej Bystrici na nás 7 áut polície, vrátane kriminálnej polície, ktorá nás opäť (druhýkrát za deň) bez zjavného dôvodu legitimovala.

Antiracionálnosť takéhoto postupu polície a usporiadateľa dokumentovala aj podpora okoloidúcich ružomberských divákov a fanúšikov, ktorí nahlas vyjadrovali nesúhlas so šikanou, ktorej sa dostalo Banskobystričanom. Počas zápasu sa neodohral jediný konflikt, napätie neustále vyvolávala iba polícia PZ SR, ktorá sa držala doslovného výkladu nového zákona, bez akéhokoľvek prepojenia na ostatné právne predpisy a v rozpore s ústavnými právami občanov, garantovanými Ústavou SR. Opäť poukazujeme na to, že na zápas v Ružomberku sme prišli ako diváci, čo dokumentuje aj fakt, že počas celého prvého polčasu skupinka ľudí, ktorá sa dostala na tribúnu, priateľsky konverzovala s okolosediacimi domácimi priaznivcami, tlieskala výkonom a pekným akciám oboch tímov, počas 90 minút nedošlo k jedinému konfliktu a nikto z dvanástich Banskobystričanov nejavil známky požitia alkoholických nápojov. V tomto prípade teda máme za to, že konanie policajtov nemalo iný cieľ, ako šikanu priaznivcov futbalu, nakoľko v danom prípade nijakým spôsobom nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu spoločnosti, teda k naplneniu materiálnej stránky priestupku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Policajti postupovali nad rámec platnej legislatívy, pričom znemožnili akúkoľvek kontrolu a dozor nad svojim postupom napr. tým, že si stiahli svoje identifikačné čísla, alebo tým, že vyvíjaním nátlaku na mladších divákov týchto prinútili podpísať blokovú pokutu, ktorá okrem toho, že bola podľa nášho názoru udelená nezákonne, obsahovala neodôvodnene vysokú sankciu (pokuta 100 eur človeku, ktorý nejavil nijaké známky opitosti, nafúkal 0,30 promile alkoholu, a nebol si vedomý spáchania žiadneho priestupku).

Konanie polície na zápase v Ružomberku plne poukázalo na absurdnosť zákona, ktorý by mal priniesť poriadok a slušnú atmosféru na športové podujatia, ale v skutočnosti  iba zavádza šikanu fanúšikov. V danom prípade dostala slušnosť a ľudská dôstojnosť knockout. Na záver je nutné skonštatovať, že represie, aj keď nie v takom rozsahu sa dotkli aj domácich fanúšikov, ktorí  od zápasu s Banskou Bystricou bojkotujú fandenie na domácich zápasoch svojho tímu, a neskôr aj hosťujúcich fanúšikov z Košíc a Trnavy, ktorí napriek tomu, že smerovali do sektoru hostí  boli políciou šikanovaní v možno ešte väčšom rozsahu, ako diváci z Banskej Bystrice.