Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení organizuje v dňoch 15.-22. mája 2023 jarný Európsky týždeň testovania. Kampaň má upozorniť na potrebu skríningu HIV a ostatných pohlavne prenosných ochorení vrátane vírusovej hepatitídy typu B a C.

Cieľom týždňa je zvýšiť povedomie o význame skorého odhalenia daných infekcií, ktoré priamo súvisí s úspešnosťou liečby.

Na Slovensku je zaznamenaný dlhodobo rastúci trend výskytu nosičstva HIV. Ľudia s HIV infekciou majú zvýšené riziko infekcie vírusovou hepatitídou typu B a C. Dôvodom môže byť oslabený imunitný systém, ako aj skutočnosť, že cesty prenosu hepatitíd typu B a C sú rovnaké ako u HIV (prenos telesnými tekutinami, ako je krv, semeno a vaginálny sekrét). ,,Infekcie HIV a vírusovej hepatitídy typu B a C môžu prebiehať dlhodobo bez príznakov, pričom ich odhalenie je možné len na základe laboratórneho vyšetrenia,“ poznamenala Monika Musilová z odboru epidemiológie RÚVZ BB.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) je v rámci odboru epidemiológie zriadená poradňa pre prevenciu AIDS. ,,Okrem odborného poradenstva je celoročne možnosť bezplatného a anonymného odberu krvi na vyšetrenie protilátok anti HIV, ako aj protilátok proti vírusovej hepatitíde typu B a C. Na vyšetrenie je možné prísť bez objednania počas pracovných dní v čase 8:30-14:30 hod. Na odber nie je potrebné prísť nalačno, v deň odberu sa odporúča sa piť dostatočné množstvo tekutín a nejesť mastné jedlá. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na telefónnej linke poradne 048/415 42 26, ako aj na e-mailovej adrese epidbb@vzbb.sk,“ doplnila na záver Jana Kerlik, z odboru epidemiológie RÚVZ BB.