Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Banskej Bystrici po roku opäť prevzala štafetu organizácie kampane Európsky týždeň mobility 2018 (ETM).

Stalo sa tak v utorok 19. júna na pôde Slovenskej sporiteľne v Bratislave, po slávnostnom vyhodnotení partnerskej kampane Do práce na bicykli pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby. Štafetu kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu v našich sídlach odovzdal minister dopravy a výstavy Árpád Érsek štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia Norbertovi Kurillovi, ktorý v zastúpení ministra životného prostredia vyhlásil aj národnú súťaž o Cenu ETM 2018. Do súťaže sa samosprávy môžu zapojiť v troch kategóriách: aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.

„Verím, že samosprávy prijmú túto výzvu a zapoja sa do najväčšej európskej kampane, ktorá vytvára príležitosť zamyslieť sa nad tým, na čo v skutočnosti ulice v mestách slúžia. Zároveň je to priestor na širokú diskusiu o problémoch ako sú nadmerný hluk, znečistené ovzdušie, dopravné zápchy, problémy s parkovaním a s narastajúcimi zdravotnými problémami obyvateľov miest,” zdôraznil štátny tajomník Norbert Kurilla.

Európsky týždeň mobility (16. – 22. september 2018) sa bude niesť v znamení hesla Kombinuj a choď! Komisárka Európskej únie pre dopravu Violeta Bulc označila rok 2018 za Rok multimodality, preto cieľom aktuálnej kampane je podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych mestských oblastí. Stačí si vybrať z pešej, cyklistickej alebo verejnej dopravy, no k dispozícii sú aj iné varianty, ako je zdieľanie bicyklov, taxíkov, vopred rezervované lístky na kyvadlovú dopravu alebo autopožičovne.

Kampaň ETM na národnej úrovni koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia od roku 2014. „Každým rokom sa ukazuje, že čistá, moderná, zdieľaná a ekologická mobilita oslovuje stále viac záujemcov. Minulý rok sa do kampane prihlásilo 49 samospráv. Po novom sa môžu zapojiť už aj školy a neziskové organizácie či inštitúcie. Preto verím, že tohtoročný počet zapojených bude opäť o niečo vyšší,“ uviedol zástupca generálneho riaditeľa SAŽP pre rozvoj a spoluprácu Peter Hanúsek.

Po slávnostnom vyhlásení kampane program pokračoval workshopom, kde tohtoročnú tému Kombinuj a choď! podrobnejšie predstavil celoeurópsky koordinátor kampane ETM Jerome Simpson. Verejnosti bol tiež predstavený Inštitucionálny plán mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

Európsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Jeho súčasťou je aj Deň bez áut. Na podporu kampane vyhlasuje MŽP SR v spolupráci so SAŽP aj národnú súťaž o Cenu ETM.