Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility 2020.

Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk, zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých.

Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia spôsobená ochorením COVID-19, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Spolu s uvoľňovaním opatrení začína mobilita narastať a hrozí, že doprava stúpne na ešte vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Cieľom najbližšieho obdobia je tomu predísť. Skvelú príležitosť ponúka práve kampaň Európsky týždeň mobility (ETM) 2020.

 Do kampane ETM, zameranej na podporu opatrení udržateľnej mobility, sa v jej posledných ročníkoch zapájajú nielen samosprávy,  ktoré  oslovovala hlavne v prvopočiatkoch, ale postupne sa pridávajú ďalšie štátne, verejné a mimovládne organizácie, školy ale aj súkromné spoločnosti. V minulom roku sa do kampane zapojilo 3 134 miest z 50 krajín sveta, medzi nimi až 58 samospráv (miest/obcí) zo Slovenska, s ktorými spolupracovalo množstvo partnerských organizácií. A čo je najpozitívnejšie, kampaň kvôli významu udržateľnej mobility pre kvalitu nášho života postupne prijíma za svoju aj široká verejnosť.

 Vďaka ETM je aj na Slovensku každoročne obdobie od 16. do 22. septembra naplnené rôznorodými aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov. Kampaň je aj príležitosťou na verejnú prezentáciu zavedených trvalých opatrení, ako je napríklad zriadenie bezemisných zón, chodníkov pre peších a cyklodopravu či vybudovanie integrovaného dopravného systému a ďalšie, ktoré majú zabezpečiť vyváženosť všetkých druhov dopravy v našich mestách/obciach s dôrazom na jej udržateľné formy – pešiu dopravu, cyklistiku a verejnú dopravu. Okrem pozitívneho vplyvu na kvalitu života, dokážu aj inšpirovať   k ďalším krokom smerom k udržateľnej mobilite.

ETM 2020 v Banskej Bystrici – ulica bez áut

Do Európskeho týždňa mobility sa zapája aj Banská Bystrica. Vlani počas ETM jeho organizátori, Mestský úrad, Slovenská agentúra životného prostredia a Občianska cykloiniciatíva, pripravili pre Banskobystričanov zaujímavé akcie. Okrem vzdelávacích a osvetových podujatiach na základných školách, ktorých témou bola uhlíková stopa a ekologická doprava, to bola napríklad aj svetelná cyklojazda, na ktorej Banskobystričania pokrstili novú cyklotrasu.

V národnej súťaže o cenu ETM 2019 Banská Bystrica zabodovala v kategórii Originálna aktivita, kde získala tretie miesto za Mapu pešej dostupnosti mesta, ktorá je súčasťou cykloprístrešku pred banskobystrickou autobusovou a železničnou stanicou.

Aj tento rok organizátori ETM v Banskej Bystrici pripravujú na týždeň od 16. do 22. septembra rôzne akcie. Jedna z nich, ako hovorí koordinátorka kampane Andrea Štulajterová, by mala byť pri obchodnom centre Point.

„Myslím, že taká „naj“ akcia tohtoročného Európskeho týždňa mobility v Banskej Bystrici bude Deň bez áut, ktorý sa pripravuje na 22. septembra. Pred obchodným centrom Point v tento deň vytvoríme živú ulicu, bez áut, zato však plnú atraktívnych podujatí pre obyvateľov ale aj návštevníkov mesta. Aby sme si mohli vyskúšať, ako by mohli ulice vyzerať a akému účelu by mohli slúžiť, keby neboli plné áut. Veríme, že sa nám na toto podujatie podarí získať potrebné povolenia a na jeden deň budeme môcť zažiť najrušnejšie a najznečistenejšie miesto v Banskej Bystrici inak.“

Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Je naplnený aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične uzatvára Deň bez áut.  Po skončení kampane majú slovenské samosprávy možnosť zapojiť sa aj do  Národnej súťaže ETM, a to prostredníctvom  troch súťažných kategórií: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita, ktorú vyhlasujú MŽP SR a SAŽP.